Programok

A Hajdú-Bihar megyei Lovas- és Huszárhagyomány-őrző Sport és Kulturális Egyesület

(ruházat: monarchia korabeli, m. kir. Debreceni 2. Honvéd Huszárezred 1869-1918)

2014. évi lezajlott hagyományápoló szereplései, és egyéb eseményei

(Lezárva: 2014. december 31.)


2014.01.04., Románia, Bihar megye:

Hatodik téli huszárportya, a romániai Bihar megyében: 2014. január 4-én, szombaton, Romániában, Bihar megyében: Immár a 6. alkalommal zajlott le az év eleji huszárportya, az Érmellék és a Hegyköz határában. A téli huszártúrán egyesületünk küldöttsége is részt vett, (sokan voltak Erdélyből is) Szentjobb és Nagykágya környékén, a romániai Bihar megyei huszárokkal együtt.

2014.01.11., Hortobágy:

A második világháború egykori hőseinek, és áldozatainak, ezen belül a Donnál, 1943 januárjában elpusztult bajtársak tiszteletére, lovas emléktúrát szerveztek a Hortobágyon, Juhász Imre alelnökünk vezetésével. A túra résztvevői hozzávetőlegesen húsz kilométert tettek meg, érintve a Máta-papegyházi Árpád-korabeli templomromot is. Az emléktúra résztvevői: Juhász Imre hagyományőrző huszárőrmester, Adorján Csaba, Bodnár Dániel, Horváth Csaba, Kovács János, és Szabó Gábor.


2014. 02.09., Románia, Bihar megye, Paptamási (Tămăşeu):

IMRE Zoltán romániai magyar nemzetiségű fogatható halálának első éves évfordulójára megemlékezést szervezett Rákóczi Lajos tanár úr, Érköbölkúti lovas gazda. Az emlékezés istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd a temetőben felavatásra került az elhunyt fogathajtó kopjafája. Az emlékező rendezvényen a bihardiószegi és szentjobbi, és a hajdú-bihari huszárcsapat gyalogosai álltak díszőrséget. Résztvevők: Adorján Csaba, Csontos János, Horváth Csaba, Szoboszlai Endre. (Interneten itt olvasható a romániai sajtóból pár tudósítás, fotókkal: http://www.reggeliujsag.ro/imre-zoltanra-emlekeztek-paptamasiban/ , és itt is: http://www.reggeliujsag.ro/fogathajtas-csillagosvenyen/ )


2014. 03.01., Románia, Bihar megye, Margitta (Marghita):

Farsang tiszteletére a margittai Horváth János Társaság szervezésében, a monospetriben lévő kultúrházban egy ünnepi esti műsor volt. A határ menti kapcsolatok jegyében évek óta pár fővel ellátogattunk a rendezvényre. 2014-ben alelnökünk volt jelen, és még 3 fő.

2014.03.08., Létavértes:

Simonyi óbesterre emlékezve, egy emléktáblát avattunk Létvértesen, az Árpád téren, a helyi önkormányzattal együttműködve. A program előtt a Nemzetközi Nőnap tiszteletére, a huszárfeleségeknek kulturális programot szerveztünk, a lovasoknak pedig gyakorlás volt, majd az emléktábla felavatása után a hölgyeket meghívtuk a Stefánia Cukrászdába. A nőnapi ünnepség kapcsán a huszárjaink a debreceni Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Csodálatos nők című verseskötetét kapták ajándékba.


2014.03.15., Debrecen:

Délelőtt, a városi hivatalos állami ünnepségen, lovas és gyalogos egységeink is szerepeltek. Résztvevők: Adorján Csaba, Bodnár Dániel, Csontos János, Horváth Csaba, Juhász Imre, Kiss Bernadett, Szabó Gábor, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.

2014. 03.15 és 16., Románia, Bihar megye, Bihardiószeg (Diosig):

Gellért Gyula református lelkész (a Bocskai-emlékcsaták egyik főszervezője) közelgő nyugállományba vonulása előtt még több ünnepi eseményt is megszervezett – segítőivel együtt. Március 15-én délután és koraeste a bihardiószegi huszárcsapat új tisztjeinek és a Bóné András Kurucezred tagjainak eskütételére került sor. Előtte a református templomban istentisztelet és kulturális műsor volt, majd több helyszínen emlékkoszorúzás zajlott. Este a hegyaljai temetőben Csellei Károly 1848-49-es honvédtisztre emlékeztünk – sírjánál. Március 16-án vasárnap a református templomban istentiszteleten vettünk részt, majd II. Rákóczi Ferenc fejedelem emléktáblájának a leleplezése következett, valamint a kurucezred zászlóavatás és a parókia udvarán lévő hajdú, kuruc, és huszár emlékmúzeumba látogattunk a felavatásának tiszteletére. (A programok során néhány vezetőségi tagunk is közreműködött az igen látványos és eseménydús rendezvényeken, és koszorúzásokon.) Az eseményről a romániai Bihar megyei magyar sajtó bőven beszámolt, lásd többek között itt: http://www.erdon.ro/katonai-hagyomanyorzesben-is-jeleskedik-dioszeg/2505472 és itt is: http://www.erdon.ro/48-as-honvedtisztnek-allitottak-obeliszket-dioszegen/2506485


2014.04.11., Debrecen:

A Debrecen MJ. Város ünnepi közgyűlésén a Város Napja ünnepségen, gyalogos zászlótartó egységünk közreműködött, a Csokonai Színházban megtartott eseményen. Díszőrséget álltak: Hercz Tibor, Kovács János, Szoboszlai Endre.

2014.05.02-03., Létavértes:

4. Érmelléki Huszártábor és Huszárokosító címen Csontos János elnökünk lovas tanyáján egyesületünk tagjai, és több romániai, bihari és erdélyi magyar huszárhagyomány-őrző bajtársunk szakmai oktatáson, gyakorláson, alaki kiképzésen vett részt. A kulturális és szakmai programok több helyszínen zajlottak, így például Létavértesen, Kokad, és Álmosdon.

Álmosdon kopjafát avattunk a háborúkban elpusztult katonalovak emlékére.

Az érdekes programokra sokan eljöttek, összesen 140 főt láttunk vendégül.

2014.05.17., Debrecen, Bem tér, Hajdú-Bihar megyei Könyvtár:

Immár 16. alkalommal került megrendezésre a debreceni Simonyi Napok programsorozata, melyet néhai báró Emődy Dániel indított útjára.

Idén is közreműködünk a rendezvény szakmai lebonyolításában, csakúgy, mint a Honvédség. A megyei könyvtár rendezésében több kulturális és gyermekprogram is zajlott, majd szombaton Simonyiról és szerepéről, Emődy Dániel emlékőrző szerepéről, Mazsu János történész és Papp Gyula ezredes tartott visszatekintést, mely után emlékfát is ültettünk, és emléktáblát is avattunk, Dani bácsi emlékére, a könyvtár Bem téri parkjában. Délután Csontos János és Szoboszlai Endre vetítetéssel színesített előadást tartott a huszárhagyományok jelenkori ápolásának fontosságáról, miközben az anzX együttes kellemes zenei hangulattal növelte a program színvonalát… Ezt követően a Simonyi Kapuban a híres huszár óbester emléktábláját is megkoszorúztuk, ahol jelen volt Halász János államtitkár is. A jelenlévőknek Szoboszlai Endre alelnök tartott rövid emlékező beszédet.


2014.05.25., Debrecen, Déri Múzeum, a Magyar Kard Napja:

A múzeum szervezésében zajlott le a „Magyar Kard Napja” rendezvény, melyen egyesületünk is közreműködött. A rendezvényt katonazenekari műsor előzte meg, majd a Déri téren megemlékezések, előadások, bemutatók színesítették, és népszerűsítették az egyik legősibb fegyverünket, a kardot, és a szervezők bemutatták a régi és jelenlegi vívók sikereit, eredményeit. A múzeumban pedig kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. A programon csapatunkból Juhász Imre, Szabó Gábor, és Szoboszlai Endre közreműködött.

2014.05.30., Debrecen, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény:

A debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézményben Csontos János egyesületi elnökünk tartott, az iskola felkérésére, vetítéssel színesített előadást a huszárcsapatunk tevékenységéről, hagyomány-őrző munkájáról.


2014.06.04., Debrecen:

A polgármesteri hivatal rendezésében, a Bem téri Magyar Fájdalom szobránál, a városi hivatalos rendezvényén, zászlótartó gyalogos egységünk közreműködött az 1920-as trianoni békediktátum aláírásáról szóló megemlékezésen. Díszőrséget álltak: Hercz Tibor, Szabó Ferenc, Szoboszlai Endre.


2014.06.13., Debrecen, Bem tér, Hajdú-Bihar megyei Könyvtár:

Dr. Nagy Attila főorvos és a Könyvtár szervezésében, szombathelyről érkezett vendégek részére Szoboszlai Endre tartott vetítettképes beszámolót a hajdú-bihari huszárcsapat tevékenységéről.


2014. 06.14., Románia, Bihar megye, Nagykágya (Cadea):

A Református Egyház meghívására három fővel (Csontos János, Szabó Gábor, Szoboszlai Endre) képviseltük egyesületünket a nagykágyai sportpályán lezajlott falunapi ünnepségen. A rendezvényen helyi lovasok gyorsasági vágtaversenyt rendeztek, melynek eredményhirdetése előtt Csontos János és Szoboszlai Endre rövid beszédben gratulált a lovasoknak, és bemutatta a hajdú-bihari huszárbandériumot. A program során még a főzőverseny zsűritagjai sorába is beválasztottak minket. Az ebéd után gróf Pongrácz Vilmos birtokát, a terület parkját, és a családi kápolnát, tekintettük meg, ahol a gróf úr kalauzolta küldöttségünket, majd Bara László református lelkész úrnál tettünk látogatást, megnéztük a templomot. (Lelkész úr Bihardiószegre költözik, ahol Gellért Gyula, nemrég nyugállományba vonult, lelkipásztortól veszi át a szolgálatot.)


2014.07.05., Létavértes, Sportpálya:

Dr. Erdei Gábor főszerkesztésében megjelent egy helytörténeti könyv, Létavértes története 1970-2010. címmel. A könyv bemutatója – több más sport és kulturális eseménnyel együtt – ezen a napon volt, ahol Szoboszlai Endre tagtársunk is jelen volt, mivel a Piremonos lovastáborok emlékre alcímmel egy fejezetet ő írt a könyvben, melyben a nyári diák-lovastáborokról és a huszárbandériumunk kezdeti időszakáról is beszámolt.


2014.07.19., Románia, Szilágy megye, Kémer (Camăr):

Küldöttségünk részt vett a település egyik ünnepi rendezvényén, ahol emlékművet avattak a II. Világháborúban elesett magyar katonák emlékére. Résztvevők: Csontos János, Horváth Csaba, Juhász Imre, Kállai Péter, Mészáros Imre, Szabó Gábor.


2014. 07.20-22., Hortobágy:

A híres Hortobágyi Lovas Napok programjaiban (idén összekapcsolva volt a Nyeregszemle nevű országos, sőt, a határon túlról érkezett csoportok eseményeivel) közreműködtek a bandériumunkban is szolgáló helyi lovasok is.

2014.07.27-28., Románia, Székelyvécke (Veţca, Maros megye):

„Marosszéki Lófuttatás” címmel lovas programot szerveztek erdélyi bajtársaink, ahol pár fővel egyesületünk is képviseltette magát. Juhász Imre csikósbemutatót tartott, Csontos János volt a szakmai kommentátor, közreműködött még Szoboszlai Soma.


2014.08.20., Debrecen:

A híres debreceni Virágkarneválon lovas díszegységünk már 2013-ban sem, és idén sem szerepelhetett, az új stadionépítés miatt. De a gyalogos díszegységünk közreműködött a Déri Múzeum közelében lévő Szent István domborműnél, ahol a városi ünnepségen és koszorúzáson, zászlótartó díszőrséget állt csapatunk három tagja: Csontos János, Szabó Ferenc és Szoboszlai Endre.


2014.08.22., Debrecen:

Az I. Világháború kitörésének emlékére emléktáblát avattunk a Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred egykori huszárlaktanyájának helyén (Debrecen, Széchenyi és Nyugati utcák kereszteződésében). A Nyugati Utcai Gyógyszertár falrészén emléktáblát helyeztünk el. Az ünnepségen jelenlévőket Csontos János köszöntötte, majd a gyógyszertár tulajdonosa, vezetője, Havasné Máté Piroska, és elnökünk, leleplezték az emléktáblát. Megemlékező beszédet mondott: Dr. Mazsu János történész. Ezt követően Topor István történész, és vitéz Csizmadia József, és Juhász Imre alelnökünk tartott rövid visszatekintést. Az ünnepséget koszorúzás, és – a gyógyszertár tulajdonosának szívességéből – kis fogadás zárta. A programon a szentjobbi huszárok küldöttsége is részt vett. (Az eseményről a DTV és a Hajdú-bihari Napló tudósított.)

2014.09.06-07., Románia, Máramaros megye, Koltó (Coltău, judeţul Maramureş):

Az 1849 erdélyi hadjárat 165. évfordulóján felavatásra került Bem Józsefnek (Bem apó), a szabadságharc legendás lengyel származású, magyar honvédtábornokának a mellszobra. Az eseményre Koltón, a Teleki kastély (Teleki-Petőfi múzeum) kertjében került sor. Az ünnepi programom csapatunk gyalogos egysége állt díszőrséget. A kulturális műsorral színesített program előtt, Tőkés László református lelkész, EU parlamenti képviselő, tartott istentisztelet a református templomban. Egyesületünk képviseletében jelen voltak: Csontos János, Bodnár Dániel, Kállai Péter, Kiss Bernadett, Mészáros Imre, Papp József, Szabó Gábor.

A szoboravatás előtti estén, 2014.09.06-án, szombaton, 19 órától a koltói Református Gyülekezeti Házban, A LENKEY HUSZÁROK HAZATÉRÉSE 1849-ben címmel vetítéssel színesített előadást szerveztek, majd a 2013 NYARÁN LEZAJLOTT LENKEY EMLÉKTÚRA képei elevenedtek meg. (A 2013. évi lovas túra Máramaros megyétől Arad megyéig tartott.) Előadók voltak: Somogyi Sándor történelem tanár, és Csontos János.


2014.09.20., Létavértes:

Szüreti felvonulást tartottak Létavértesen, melyen több fogat és hátaslovasok is felvonultak. Két huszárunk lóháton, két fő pedig fogaton vonulva képviselte egyesületünket. Résztvevők: Adorján Csaba, Horváth Csaba, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.


2014.10.03-05., Románia, Bekecs-tetői emlékezés (Becheci, Maros megye):

Bekecsi emléktúrát szerveznek a romániai, erdélyi bajtársak, ahol az első világháború egyik csatájára emlékeznek (1916. szeptember 29 és október 5. között zajlott, magyar győzelemmel végződött). Idén várhatóan csataimitáció is lesz majd. Egyesületünk várhatóan képviselteti majd magát pár fővel. (A Bekecs-hegy (románul: Becheci) a Görgényi-havasok déli vonulatának része. Romániában, Erdélyben, Maros megye keleti részén fekszik.) Egyesületünk képviseletében jelen voltak: Csontos János, Bodnár Dániel, Juhász Imre, Kállai Péter, Mészáros Imre, Szabó Gábor.

2014.10.18., Létavértes, Álomzug:

17 órától közgyűlést tartott egyesületünk, és kiosztottuk az új huszárruhákat és kantárakat. Egy új huszártagunkat is felvettük sorainkba, Ladányi Sándor személyében, aki a romániai Koltón él.

2014.10.19., Románia, Bihardiószeg:

Az 1604. október 15-ei Bocskai István erdélyi fejedelem által vezetett felkelés és szabadságharc első győztes csatájának emlékére idén nem szerveződött csataimitáció (az előző 7 évben korábban mindig volt) a Diószeg határában lévő Nyúzóvölgyben, de sikerrel megszerveztek a rendezők egy úgynevezett felsereglést, a diószegi református templom kertjében. Az Istentisztelet után emlékhely-koszorúzással zárult a program. Egyesületünk képviseletében jelen voltak: Adorján Csaba, Csontos János, Bodnár Dániel, Juhász Imre, Lovas Bálint, Szabó Gábor, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.

2014.10. és 11. hónap, Hadiismereti Témanapok:

Hadiismereti Témanapok címmel szerveztek több előadást megyénk béli iskolákban (a több korszakot érintő történelmi és szakmai rendezvényeket vetítés, lovas ismertető, huszárruha bemutató is színesítette). Október 17-én Hortobágyon, 22-én Hajdúböszörményben, november 12-én Nyíradonyban, 14-én Bodaszőlőn, míg 26-án ismét Hajdúböszörményben volt előadás, melyeket Csontos János tartott.

2014.10.23., Debrecen:

A délelőtti városi emlékünnepségen bandériumunk 3 tagja zászlótartó díszőrséget adott a Kossuth-egyetem előtti 1956-os emlékműnél. Közreműködtek: Adorján Csaba, Hercz Tibor, Horváth Csaba.


2014.10.31., Debrecen:

A városi önkormányzat által szervezett emlékező programon gyalogos díszegységünk zászlótartóként és koszorúzóként rész vett azon az eseményen, melyen gróf Tisza István néhai miniszterelnökre emlékeztünk. (1918.október 31-én gyilkolta meg egy merénylő. Tisza huszár ezredesként a Debreceni 2. Honvéd Huszárezrednek volt az egyik parancsnoka, mely ezred ruházatának másolatát egyesületünk tagjai viselik.)

Ezen a napon egyesületünk önerőből még két eseményt is megvalósított:

A debreceni Honvédtemetőben lévő (Debrecen, Honvédtemető u.) m.kir. Debreceni 2. Honvéd Huszárezred emlékoszlopát (felirata: Hősök 1914-1918) nemrég Topor István történész bajtársunk rendbe tette, amit ekkor megkoszorúztunk.

Ezt követően pedig megkoszorúztuk a Piac utcai Megyeháza főbejáratának falrészén található domborművet is, mely a császári és királyi 16. Huszárezred emlékét őrzi.

A három eseményen egyesületünk képviseletében jelen voltak: Adorján Csaba, Csontos János, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.


2014.11.05., Debrecen, Városháza:

A 2014. évi önkormányzati választások utáni alakuló ünnepi közgyűlést november 5-én tartották meg. Az eseményen gyalogos zászlótartó díszőrséget állt három tagunk: Hercz Tibor, Horváth Csaba, Szabó Ferenc, valamint készenlétes tartalék volt Kiss Bernadett.2014.11.15., Budapest:

Budapesten tartotta országos közgyűlését a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, mely szövetségnek egyesületünk is társtagja. A közgyűlésén egyesületünk képviseletében részt vett Adorján Rita tagtársunk.


2014.12.12., Debrecen:

Városunkon is áthaladt az az erdélyi huszárküldöttség, mely a mai Lengyelország területére, Limanowa városába igyekezett egy I. Világháborús csata emlékünnepségére. (limanovai csataként ismert hadiesemény 1914november 28. – december 18. között zajlott le, a mai Lengyelország Limanowa nevű városának közelében. A csata során az osztrák-magyar csapatok megállították, és a Dunajec folyó mögé vetették vissza a Krakkó irányába áttörni készülő orosz cári csapatokat.)

A Hargita megyei vendégek, és hajdú-bihari huszárok, délután megkoszorúzták a Széchenyi és Nyugati út sarkán (a patika falán), lévő emléktáblát, mely az egykori huszárlaktanya és az egykori Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred emlékét őrzi.

Ez után az erdélyi vendégek a Hajdú Táncegyüttes székházába látogattak (Hatvan u. 32., a Tisza István út sarkán), ahol egy szakelőadás hangzott el az első világháborúról, majd a Hajdú Táncegyüttes műsorát (szakmai kommentátor Lovas Bálint huszártagunk volt, aki aktív tagja, illetve társvezetője a néptáncos csapatnak) tekintették meg a jelenlévők. A jó hangulatú találkozás vendéglátással zárult, és az erdélyiek utaztak is tovább Limanowa városába…

Egyesületünk jelenlévő tagjai ezt követően gyűlésen egyeztették a 2015. évi várható programokat.

…………………………………………

Megjegyzés: néhány tagunk a felsorolt eseményeken túl még részt vett pár térségi, vagy országos, sőt külföldi egyéb hagyományápoló programokon is, képviselve egyesületünket is.

Sajtószereplések, kommunikáció: egyesületünk több hazai térségi és romániai sajtószervben (újságok, internetes újságok, rádiók, televíziók) szerepel rendszeresen, ahol beszámolunk munkánkról, eredményeinkről. Internethonlapon, színes papírprospektusban, és kis bemutatkozó füzetben is népszerűsítjük hagyományőrző munkáinkat. Adorján Rita és Szoboszlai Soma közreműködésével az internethonlapot működtetjük, melynek elérhetősége:

http://debrecenihuszarok.hu

(Lezárva: Debrecen, 2014. december 31.)

Postacímünk: Hajdú-Bihar megyei Lovas- és Huszárhagyomány-őrző Sport és Kulturális Egyesület

4281 Létavértes, Liget tanya 9.

Tisztségviselőink: ELNÖK: Csontos János, huszárhagyomány-őrző százados,

a Magyar Honvédség tartalékosa.

Tiszteletbeli elnök: Adorján Csaba, a Magyar Honvédség tartalékos főhadnagya,

huszárhagyomány-őrző őrnagy, és Dr. Papp Gyula, a Magyar Honvédség nyugállományú ezredese.

Alelnökök: Juhász Imre huszárhagyomány-őrző őrmester, strázsamester, és

vitéz Szoboszlai Endre huszárhagyomány-őrző őrnagy, sajtófelelős.

Adószámunk: 18567166-1-09

.Ellenőrző bizottsági elnök: Hercz Tibor, ellenőrző bizottsági tagok: Dr. Polgár Imre. vitéz Szabó Ferenc.

Bírósági nyilvántartási számunk: 6 2737/ 2003/4.

Internethonlap: http://debrecenihuszarok.hu


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2014. év: A Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző Közhasznú Egyesület

(ruházat: monarchia korabeli, m. kir. Debreceni 2. Honvéd Huszárezred 1869-1918) 2014. évi VÁRHATÓ hagyományápoló szereplései, és egyéb eseményei.

A programok változhatnak! Több esemény helyszíne, és időpontja még nem ismert!

Az eddig lezajlott eseményeket lásd a főoldalon, illetve a fotókat a Galéria részben! (Adatfrissítés, 2014. április 22.)


2014.01.04., Románia, Bihar megye:

Hatodik téli huszárportya, a romániai Bihar megyében: 2014. január 4-én, szombaton, Romániában, Bihar megyében: Immár a 6. alkalommal zajlott le az év eleji huszárportya, az Érmellék és a Hegyköz határában. A téli huszártúrán egyesületünk küldöttsége is részt vett, (sokan voltak Erdélyből is) Szentjobb és Nagykágya környékén, a romániai Bihar megyei huszárokkal együtt.

2014.01.11., Hortobágy:

A második világháború egykori hőseinek, és áldozatainak, ezen belül a Donnál, 1943 januárjában elpusztult bajtársak tiszteletére, lovas emléktúrát szerveztek a Hortobágyon, Juhász Imre alelnökünk vezetésével. A túra résztvevői hozzávetőlegesen húsz kilométert tettek meg, érintve a Máta-papegyházi Árpád-korabeli templomromot is. Az emléktúra résztvevői: Juhász Imrehagyományőrző huszárőrmester, Adorján Csaba, Bodnár Dániel, Horváth Csaba, Kovács János, és Szabó Gábor.


2014. 02.09., Románia, Bihar megye, Paptamási:

IMRE Zoltán romániai magyar nemzetiségű fogatható halálának első éves évfordulójára megemlékezést szervezett Rákóczi Lajos tanár úr, Érköbölkúti lovas gazda. Az emlékezés istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd a temetőben felavatásra került az elhunyt fogathajtó kopjafája. Az emlékező rendezvényen a bihardiószegi és szentjobbi, és a hajdú-bihari huszárcsapat gyalogosai álltak díszőrséget. (Interneten itt olvasható a romániai sajtóból pár tudósítás, fotókkal: http://www.reggeliujsag.ro/imre-zoltanra-emlekeztek-paptamasiban/ , és itt is: http://www.reggeliujsag.ro/fogathajtas-csillagosvenyen/ )


2014. 03.01., Románia, Bihar megye, Margitta:

Farsang tiszteletére a margittai Horváth János Társaság szervezésében, a monospetriben lévő kultúrházban egy ünnepi esti műsor, vacsorával. A határ menti kapcsolatok jegyében évek óta pár fővel ellátogattunk a rendezvényekre. 2014-ben alelnökünk volt jelen, és még 3 fő.

2014……………….., Budapest:

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Közgyűlésén részt vesz majd Adorján Rita és Antal József tagtársunk.

2014.03.08., Létavértes:

Simonyi óbesterre emlékezve, egy emléktáblát avattunk Létvértesen, az Árpád téren, a helyi önkormányzattal együttműködve. A program előtt a Nemzetközi Nőnap tiszteletére, a huszárfeleségeknek kulturális programot szerveztünk, a lovasoknak pedig gyakorlás volt, majd az emléktábla felavatása után a hölgyeket meghívtuk a Stefánia Cukrászdába.


2014.03.15., Debrecen:

Délelőtt, a városi hivatalos állami ünnepségen, lovas és gyalogos egységeink is szerepeltek.

2014. 03.15 és 16., Románia, Bihar megye, Bihardiószeg:

Gellért Gyula református lelkész (a Bocskai-emlékcsaták egyik főszervezője) közelgő nyugállományba vonulása előtt még több ünnepi eseményt is megszervezett – segítőivel együtt. Március 15-én délután és koraeste a bihardiószegi huszárcsapat új tisztjeinek és a Bóné András Kurucezred tagjainak eskütételére került sor. Előtte a református templomban istentisztelet és kulturális műsor volt, majd több helyszínen emlékkoszorúzás zajlott. Este a hegyaljai temetőben Csellei Károly 1848-49-es honvédtisztre emlékeztünk – sírjánál. Március 16-án vasárnap a református templomban istentiszteleten vettünk részt, majd II. Rákóczi Ferenc fejedelem emléktáblájának a leleplezése következett, valamint a kurucezred zászlóavatás és a parókia udvarán lévő hajdú, kuruc, és huszár emlékmúzeumba látogattunk a felavatásának tiszteletére. (A programok során néhány vezetőségi tagunk is közreműködött az igen látványos és eseménydús rendezvényeken, és koszorúzásokon.) Az eseményről a romániai Bihar megyei magyar sajtó bőven beszámolt, lásd többek között itt: http://www.erdon.ro/katonai-hagyomanyorzesben-is-jeleskedik-dioszeg/2505472 és itt is: http://www.erdon.ro/48-as-honvedtisztnek-allitottak-obeliszket-dioszegen/2506485


2014.04.11., Debrecen:

A Debrecen M.J. Város ünnepi közgyűlésén a Város Napja ünnepségen, gyalogos zászlótartó egységünk közreműködött, a Csokonai Színházban megtartott eseményen.

TERV: 2014.05.02-03., Létavértes:

4. Érmelléki Huszártábor és Huszárokosító címen Csontos János elnökünk lovas tanyáján egyesületünk tagjai, és több romániai, bihari és erdélyi magyar huszárhagyomány-őrző bajtársunk szakmai oktatáson, gyakorláson, alaki kiképzésen vesz részt. Helyszínek: Létavértes, Kokad, Álmosd.

2014.05.17., Debrecen, Bem tér, Hajdú-Bihar megyei Könyvtár:

A Simonyi napok keretében közreműködünk a rendezvény szakmai lebonyolításában, néhai Emődy Dániel emlékének is áldozva, aki útnak indította a Simonyi Napokat! Emlékfa ültetés lesz, valamint szakmai előadásokat tartanak, és sok gyermekprogram várja a résztvevőket, majd Bem téri Simonyi Kapuban a híres huszár óbester emléktábláját is megkoszorúzzuk.


16. SIMONYI NAPOK

2014. május 17-én Debrecen, a Megyei Könyvtár Bem téri épületében, és annak kertjében, immár 16. alkalommal került megrendezésre a debreceni Simonyi Napok programsorozata, melyet néhai Emődy Dániel indított útjára.

Idén is több helyszínen, sok sok gyerekprogrammal emlékeztek meg a szervezők a híres huszárról! A programon idén is közreműködünk, csakúgy, mint a Honvédség. A megyei könyvtár rendezésében több kulturális és gyermekprogram is zajlott, majd szombaton Simonyiról és szerepéről, Emődy Dániel emlékőrző szerepéről, Mazsu János történész, és Papp Gyula ezredes tartott visszatekintést, mely után emlékfát is ültettünk, és egy emléktáblát is felavattunk Dani bácsi emlékére, a könyvtár Bem téri parkjában. Az emléktábla szövege a következő: „vitéz Emődy Dániel István emlékére, aki felébresztette álmából Simonyi óbestert.”

Délután, kerekasztal beszélgetés keretében, Csontos János és Szoboszlai Endre vetítetéssel színesített előadást tartott a huszárhagyományok jelenkori ápolásának fontosságáról, miközben az anzXegyüttes kellemes zenei hangulattal növelte a program színvonalát… Ezt követően a Simonyi Kapuban a híres huszár óbester emléktábláját is megkoszorúztuk, ahol jelen volt Halász János államtitkár is, és Szoboszlai Endre alelnök tartott rövid emlékező beszédet.


A MAGYAR KARD NAPJA

2014. május 25-én, szombaton a debreceni Déri Múzeumban rendezték meg a Magyar Kard Napját.

A múzeum szervezésében zajlott le a „Magyar Kard Napja” rendezvény, melyen egyesületünk is közreműködött. A rendezvényt katonazenekari műsor előzte meg, majd a Déri téren megemlékezések, előadások, bemutatók színesítették, és népszerűsítették az egyik legősibb fegyverünket, a kardot, és a szervezők bemutatták a régi és jelenlegi vívók sikereit, eredményeit. A múzeumban pedig kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. A vívás nemzetmegtartó erejét jól mutatja a meghívó szlogenmondatai is, miszerint azért kell e nemes magyar hagyományt mai is őrizni, hogy: „Az maradj, akinek születtél!”

A programon csapatunkból Juhász Imre, Szabó Gábor, és Szoboszlai Endre közreműködött. A rendező egyesület honlapja: www.magyarszablyadebrecen.hu és a www.magyarszablya.hu

A debreceni múzeumi rendezvényről, eseményről, itt láthatnak az érdeklődők beszámolót: http://www.haon.hu/a-magyar-kard-napja-a-deri-muzeumban/2562611


ELŐADÁS MUNKÁNKRÓL

2014.05.30., Debrecen, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény:

A debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézményben Csontos János egyesületi elnökünk tartott, az iskola felkérésére, vetítéssel színesített előadást, a huszárcsapatunk tevékenységéről, hagyomány-őrző munkájáról.


2014.06.04., Debrecen:

VÁRHATÓ: A polgármesteri hivatal rendezésében, a Bem téri Magyar Fájdalom szobránál, a városi hivatalos rendezvényén, zászlótartó gyalogos egységünk közreműködik az 1920-as trianoni békediktátum aláírásáról szóló megemlékezésen.


TERV: ? 2014., nyara, Hortobágy:

Erdélyi és hazai, megyénk béli huszárok, lovasok, várhatóan ismét lovas túrát szerveznek a Hortobágyon.

(Előzmény: Juhász Imre tagtársunk főszervezésével 2011.05.21-én először valósult meg a Hortobágyon egy erdélyi és magyarországi (csak hajdú-bihari) huszárok részvételével lezajlott túra, Nádudvar-Hortobágy-Máta-Nádudvar útvonalon. A két ország huszárhagyomány-őrzői kb. 40-50 km-t tettek meg a Hortobágyon, mely történelmi jelentőségű, hiszen erdélyi székely lovasok nem jártak még a pusztaságban. Ehhez hasonlatos programot tervezünk 2014-ben is.)


TERV: 2014. nyara (VII. hónap, talán 19-21 között), Hortobágy:

A híres Hortobágyi Lovas Napok programjába (Nyeregszemle nevű eseménnyel) bekapacsolódik majd egyesületünk lovas egysége is.

TERV: 2014.07.27-28., Románia, Székelyvécke (Vețca, Maros megye):

„Maroszéki Lófuttatás” címmmel lovasprogramot szerveznek erdélyi bajtársaink, ahol várhatóan pár fővel egyesületünk is képviselteti magát.


TERV: 2014. nyara, Álmosd és Románia, Bihardiószeg:

Az 1604. október 15-ei Bocskai István erdélyi fejedelem által vezetett felkelés és szabadságharc első győztes csatájának emlékére remélhetőleg ismét megszerveződik majd az immár 9. csataimitáció, és sok más program, romániai Bihardiószegen. (Várhatóan lesz ismét lovascsata harci imitációs bemutató és ünnepség, kulturális műsorokkal, ahol részt vesz. Bocskai-ruhában, más hagyományőrzőkkel együtt szerepelünk.)

TERV: 2014. nyara, Olaszország:

A 2013. év során felvettük a kapcsolatot egy olaszországi katonai hagyományőrző csoporttal. Porcia kisvárosában. Küldöttségünk látogatást tett az olasz kisvárosban, majd az olasz küldöttség viszont látogatott Debrecenbe, 2013 novemberében, a 25 éves megalakulási ünnepségünk alakalmából. 2014-ben ismét tervezzük, hogy pár fő ellátogat majd Olaszországba.

2014.08.20., Debrecen:

A híres Virágkarneválon lovas díszegységünk – amennyiben meghívást kapunk – felvonul a Szent Koronát ábrázoló virág kocsi kíséretében. Délután: zászlós díszőrséget adhatunk majd a Szent István domborműnél tartandó városi ünnepségen és koszorúzáson.

TERV: 2014.08. hó, Ukrajna, Lemberg (Lvov):

Az első világháború kitörésének 100. évfordulója emlékére egy pár fős küldöttség tervezi, hogy ellátogat a ma Ukrajnához tartozó Lembergbe, ahol egykori huszárezred-elődünk is harcolt. Megkoszorúzzuk a magyar elesett katonák emlékhelyét. AMENNYIBEN EZ NEM VALSÓULHAT MEG A 2014. évi tavaszi UKRÁN OROSZ feszültség miatt, máshol emlékezünk majd az 1914-es eseményekre.

2014.10.4-5., Románia:

Bekecsi emléktúrát szerveznek a romániai bajtársak, ahol az első világháború egyik csatájára emlékeznek. Idén várhatóan csataimitáció is lesz majd. Egyesületünk várhatóan képviselteti majd magát pár fővel.

2014.10.23., Debrecen:

Délelőtt zászlótartós gyalogos díszelgés várható a városi ünnepségen, a Kossuth-egyetem előtti 1956-os emlékműnél. Ezt követően a Városháza dísztermében ünnepi közgyűlés várható, ahol zászlótartó díszőrséget áll majd gyalogos egységünk.


2014.10.31., Debrecen:

A városi önkormányzat által szervezett emlékező programon gyalogos díszegységünk zászlótartóként és koszorúzóként rész vesz majd azon az eseményen, melyen gróf Tisza István néhai miniszterelnökre emlékezünk. (1918.október 31-én gyilkolta meg egy merénylő. Tisza huszár ezredesként a Debreceni 2. Honvéd Huszárezrednek volt az egyik parancsnoka, mely ezred ruházatának másolatát egyesületünk tagjai viselik.) Ezen a napon tervezzük, hogy megkoszorúzzuk majd a Megyeháza főbejáratának falrészén található domborművet is, mely a császári és királyi 16. Huszárezred emlékét őrzi, melyet először 2013 novemberében koszorúztuk meg.


Megjegyzés: néhány tagunk a felsorolt eseményeken túl még részt vehet pár országos, sőt külföldi egyéb hagyományápoló programokon is, képviseli egyesületünket is.

Sajtószereplések, kommunikáció: egyesületünk több hazai térségi és romániai sajtószervben (újságok, rádiók, televíziók) szerepel rendszeresen, ahol beszámolunk munkánkról, eredményeinkről. A romániai Bihar megyei havilap, a Biharország, jelentős cikket közölt 2014. márciusi számában csapatunkról, mivel 10 éve szerepeltünk először Románia területén! Internethonlapon, színes papírprospektusban, és kis bemutatkozó füzetben is népszerűsítjük hagyományőrző munkáinkat. Adorján Rita és Szoboszlai Soma közreműködésével az internethonlapot működtetjük, melynek elérhetősége:

http://debrecenihuszarok.hu

Postacímünk: 4281 Létavértes, Liget tanya 9.

Tisztségviselőink: ELNÖK: Csontos János, huszárhagyomány-őrző százados, a Magyar Honvédség tartalékosa.

Tiszteletbeli elnök: Adorján Csaba, a Magyar Honvédség tartalékos főhadnagya,

huszárhagyomány-őrző őrnagy, és Dr. Papp Gyula, a Magyar Honvédség nyugállományú ezredese.

Alelnökök: Juhász Imre és vitéz Szoboszlai Endre.

Adószámunk: 18567166-1-09.

Ellenőrző bizottsági elnök: Hercz Tibor, ellenőrző bizottsági tagok: Dr. Polgár Imre. vitéz Szabó Ferenc.

———————————————————————————————–

2013. év: A Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző Közhasznú Egyesület

(ruházat: monarchia korabeli, m. kir. Debreceni 2. Honvéd Huszárezred 1869-1918)

2013. évi hagyományápoló szereplései, és egyéb eseményei

(Adatfrissítés, 2013. december 31.)

 

2013.01.05., Románia, Bihar megye:

Ötödik téli huszárportya, a romániai Bihar megyében: 2013. január 5-én, szombaton, Romániában, Bihar megyében: Immár a 5. alkalommal zajlott le az év eleji huszárportya, az Érmellék és a Hegyköz határában. A téli huszártúrán egyesületünk küldöttsége is részt vett, (sokan voltak Erdélyből is) Szentjobb környékén, a romániai Bihar megyei huszárokkal együtt.

2013. 02. 09, Románia, Bihar megye, Margitta:

Farsang tiszteletére várható a kultúrházban egy ünnepi esti műsor, vacsorával. A határ menti kapcsolatok jegyében évek óta pár fővel ellátogattunk, részt vettünk a 2013. évi rendezvényen, és az esti vacsorán.

2013. évi budapesti országos közgyűlés:

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Közgyűlésén részt vett Adorján Rita és Antal József tagtársunk.

2013.03.15., Debrecen:

Délelőtt, a városi hivatalos állami ünnepségen gyalogos egységünk részt vett az ünnepi eseményen, mely a Nagytemplomban zajlott, a rendkívüli hóviharok miatt.

2013.04. hó, Olaszország:

A berettyóújfalui önkormányzat közreműködésével, 2013. év során felvettük a kapcsolatot egy olaszországi katonai hagyományőrző csoporttal. Porcia kisvárosában. Pár fős küldöttségünk látogatást tett áprilisban, az olasz kisvárosban, ahol Napóleon-korabeli csataimitációt mutatott be az olasz fél. (Ősszel az olasz küldöttség viszont látogatott Debrecenbe, 2013. novemberében, a 25 éves megalakulási ünnepségünk alakalmából.)

2013.04.11., Debrecen:

A Debrecen M.J. Város ünnepi közgyűlésén a, Kölcsey Konferencia Központban, a Város Napja ünnepségen, gyalogos zászlótartó egységünk közreműködött.

2013.05. 11., Létavértes:

3. Érmelléki Huszártábor és Huszárokosító címen Csontos János lovas tanyáján egyesületünk tagjai, és több romániai, bihari és erdélyi magyar huszárhagyomány-őrző bajtársunk szakmai oktatáson, gyakorláson, alaki kiképzésen vett részt. Páran átlovagoltak Álmosdra, majd este vissza Létavértesre. Sok kulturális és lovas szakmai program is lezajlott.


2013.06.04-e: Debrecen:

A polgármesteri hivatal rendezésében, a Bem téri Magyar Fájdalom szobránál, a városi hivatalos rendezvényén, zászlótartó gyalogos egységünk közreműködött az 1920-as trianoni békediktátum aláírásáról szóló megemlékezésen.
2013.06.08., Hajdú-Bihar megyei Könyvtár:

A Simonyi napok keretében közreműködtünk a rendezvény szakmai lebonyolításában, néhai Emődy Dániel emlékfájának elhelyezésében, és a Simonyi Kapuban a híres huszár óbester emléktábla megkoszorúzásakor.


2013.08.06., Hortobágy Máta:

A Hortobágyi Lovas Napok rendezvényén lovas egységünk közreműködött a programok során.


2013.08.11., Álmosd, Bagamér, és Románia, Bihardiószeg:

Egyesületünk álmosdi helyszínnel jelentős huszárpeogramot szervezett, mely során szakmai és kulturális programok, koszorúzások, egyéb események zajlottak le, Álmosd, Bagamér és a romániai Bihardiószeg helyszínekkel. Az 1604. október 15-ei Bocskai István erdélyi fejedelem által vezetett felkelés és szabadságharc első győztes csatájának emlékére szerveződött meg az immár 8. csataimitáció, és sok más program, romániai Bihardiószegen. A programot segítette csapatunk is. Volt lovascsata harci imitációs és bemutató, ünnepi kulturális és vallási program is, ahol részt vett – Bocskai-ruhában -, más hagyományőrzőkkel együtt, csapatunk is.)

2013.08.20., Debrecen:

A híres Virágkarneválon 2013-.ban nem vett részt lovas díszegységünk, a városi nagy építkezések miatt. De délután zászlótartó díszőrséget adtunk a Szent István domborműnél tartott városi ünnepségen és koszorúzáson.

2013.08. hó, Románia, Erdély:

LENKEY TÁBORNOK HUSZÁR EMLÉKTÚRA: A 2007, 2009, 2011. évi hatalmas erdélyi huszártúrákhoz hasonlatosan, 2013 nyarán is szerveződött egy Máramaros megyéből Bihar megyéig tartó huszártúra, Magyarországi és erdélyi lovas huszárok szervezésében. A több napos emléktúra sikerrel lezajlott Erdély területén, augusztus második felében. Az erdélyi túrán Magyarországról a Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző Egyesület pár tagjai vett részt. A Máramarosszigetről indult Lenkey tábornok emlékére szervezett lovas túra augusztus 29-én ért végcéljához az Arad megyei Pankotán. Ott csatlakoztak a túrázókhoz a marosvásárhelyi 9. huszárezred emlékét őrző mai huszárok, a bihardiószegi, valamint a vargyasi huszárbandérium tagjai is. Záróünnepség keretében, augusztus 30-án, pénteken délelőtt került sor egy kopjafa felavatásra, a helyi református templom kertjében. A kopjafa felállításának nemes ügyét segítette dr. Farkas Domokos és felesége. A kopjafát, készítője megbízásából, a vargyasi általános iskola igazgatónője mutatta be. A csapatunkat Csontos János vezette.

2013.09.23., Debrecen:

A Magyar Honvédség kérésére részt vett küldöttségünk is a Toborzóiroda falán lévő Simonyi–emléktábla koszorúzásán, és az azt követő rendezvényen.


2013.10.03., Megyeháza, Debrecen:

Bodó Sándor elnök úr fogadta a Huszárbandérium küldöttségét, ahol beszámoltunk a nyári erdélyi Lenkey-emléktúráról, valamint a 25 éves ünnepi várható megemlékezésünkről.

2013.10.12., Debrecen:

A Szabad Lovak Egyesülete vezetőjének, Budai Mónikának a meghívására 3 tagunk részt vett az egyesület által szervezett debreceni lovas felvonuláson.

2013.10.23., Debrecen:

Délelőtt zászlótartós gyalogos díszelgéssel segítettük a városi ünnepséget, a Kossuth-egyetem előtti 1956-os emlékműnél.


2013.10.31., Debrecen:

A városi önkormányzat által szervezett emlékező programon gyalogos díszegységünk zászlótartóként és koszorúzóként rész vett majd azon az eseményen, melyen gróf Tisza István néhai miniszterelnökre emlékezünk. (1918.október 31-én gyilkolta meg egy merénylő. Tisza huszár ezredesként a Debreceni 2. Honvéd Huszárezrednek volt az egyik parancsnoka, mely ezred ruházatának másolatát egyesületünk tagjai viselik.)


2013.11.23., Megyeháza, Debrecen:

Egyesületi ünnepséget tartottunk a BANDÉRIUMUNK létrejöttének 25 éves ünnepi évfordulójáról, hazai, olaszországi és romániai vendégek jelenlétében. A programon több kulturális műsor is volt, valamint először koszorúztuk meg a Megyeháza bejáratánál lévő, császári és királyi 16. Huszárezred emléktáblát. Az eseményre szép, 4 oldalas színes, több nyelvű prospektust adtunk ki a 25 éves csapatunk életéről.

2013.12.07., Hortobágy:

Hetey Sándor Györgyre emlékeztünk, aki a bandériumunk egyik lapítója volt. Sok lovas szakember és lovas barát tisztelgett a hortobágyi fedeles lovardában, néhai Hetey Sándor György emlékét idézve. A műsorral színesített megemlékezés a száz éve született a hajdú-bihari lovas szakember tiszteletére szerveződött, majd emléktáblát avattak a mai huszárok az egykori előd emlékére. Hetey Sándor György tüzér százados Debrecenből került ki a második világháború vérzivatarába, majd fogságba esett, és hazatérte után röviddel – már a Rákosi időkben – eltávolították a Honvédség kötelékéből. Ezt követőn több évtizedet dolgozott a hazai lovassport fellendítése érdekében, így a Hortobágyon is meghatározó személyiséggé vált. A kiváló lovas szakember, a rendszerváltást követően rehabilitált őrnagyi rendfokozatot kapott. Nevéhez fűződött többek között a híres Hortobágyi Lovas Napok megálmodása, a ma már 25 éve működő megyei huszárbandérium létrehozása is. Hetey Sándor György több lovas szakmai kiskönyvet írt, és lelkes külső szerzője volt lapunknak is, a korabeli Hajdú-bihari Naplónak. Emlékét idézve érkeztek egykori tisztelői, családtagjai, mai megyei és partiumi huszárok, a szombati eseményre, ahol lovas műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek a Hortobágyi Nonprofit Kft lovasai. A kulturális- és lovas műsor után Csontos János, Dunka Béla, és Győrffy-Villám András méltatta a lovas szakember, a honvédtiszt, több évtizedes életútját, majd leleplezték és megkoszorúzták emléktábláját.


Megjegyzés: néhány tagunk a felsorolt eseményeken túl még részt vehet pár országos, sőt külföldi egyéb hagyományápoló programokon is, képviseli egyesületünket is.

Sajtószereplések, kommunikáció: egyesületünk több hazai térségi és romániai sajtószervben (újságok, rádiók, televíziók) szerepel rendszeresen, ahol beszámolunk munkánkról, eredményeinkről. Internethonlapon, színes papírprospektusban, és kis bemutatkozó füzetben is népszerűsítjük hagyományőrző munkáinkat. Adorján Rita és Szoboszlai Soma közreműködésével az internethonlapot működtetjük, melynek elérhetősége:

http://debrecenihuszarok.hu

2012

2012. július 29-én vasárnap délelőtt Románia, Bihar megye, Bihardiószeg: Bóné András Kurucezred megalakulásának ünnepsége, zászlóavatója

2012. augusztus 12 vasárnap egész nap, Románia, Bihar megye, Bihardiószeg határa, Nyúzóvölgy: Bocskai csata imitáció.

2012. augusztus 20 hétfő, Debrecen: Virágkarnevál.Megjegyzés: néhány tagunk a felsorolt eseményeken túl még részt vehetnek pár országos, sőt külföldi egyéb hagyományápoló programokon is, képviselve egyesületünket is.


Sajtószereplések, kommunikáció: egyesületünk több hazai térségi és romániai sajtószervben (újságok, rádiók, televíziók) szerepel, ahol beszámolunk munkánkról, eredményeinkről. Internethonlapon, színes papírprospektusban, és kis bemutatkozó füzetben is népszerűsítjük hagyományőrző munkáinkat.

(Frissítés: Debrecen, 2012. július.)