2015.01.20., Debrecen, Magyar Honvédség, Kossuth-laktanya:

„Debrecen földben nyugvó katonai öröksége” címmel rendeztek emlékező programot a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár debreceni Kossuth laktanyájában, a füredi úton. A programon előadások hangzottak el, melyeken többek között megemlékeztek a száz éve megnyitott debreceni Honvédtemetőről is. A rendezvényen megjelent egyesületünk elnöke és alelnöke.

2015.01.18., Hortobágy, emléktúra doni emléktúra: A második világháború során elpusztult magyar katonákra emlékezett Hortobágyon a hajdú-bihari huszárbandérium.

A Donnál, 1943 januárjában, elpusztult bajtársak tiszteletére, lovas emléktúrát szerveztek a huszárhagyomány-őrzők, a Hortobágyon, január 18-án. A második világháború egykori hőseinek, és áldozatainak, ezen belül a Donnál, 1943 januárjában elpusztult bajtársak tiszteletére, szerveződött (immár másodjára) lovas emléktúra, Juhász Imre alelnökünk vezetésével a Hortobágyon. A túra résztvevői először Hajdúböszörményben egy múzeumlátogatáson vettek részt, majd a Hortobágyon túráztak. Az emléktúra résztvevői: Juhász Imre hagyományőrző huszárőrmester, Bodnár Dániel, Horváth Csaba, Lovas Bálint, Szabó Gábor, és Szoboszlai Soma. Közreműködött még Adorján Csaba, Szoboszlai Endre.

A túra során a lovasok felidézték az 1943 januárjában hősi halált halt magyar katonák emlékét. A hortobágyi pusztában a huszárok – Juhász Imre járőrparancsnok szervezésében – emléktúrát tettek, igaz, környékünkön ezen a napon messze nem volt az egykori doni helyszínhez közeli mínusz 35 fokos hideg, csak szemerkélő eső…

A túra előtt a huszárhagyomány-őrzők megkoszorúzták az orosz frontot is megjárt, néhai Hetey Sándor György (aki egykor a Napló részére is számos lovas szakmai cikket írt, ő lapította meg a megyei huszárhagyomány-őrző bandériumot, még 1988-ban) emléktábláját,  majd kilovagoltak a pusztába. A túra után az átfázott huszároknak jól esett az igazi hortobágyi slambuc…

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2015.01.10., Románia, Hegyközszentimre, Bihar megye:

Gellért Gyula nyugalmazott református lelkipásztor (Bihardiószeg) szervezésében valósult meg egy huszárhagyomány-ápoló megemlékezés a településen, ahol először megkoszorúztuk a református templom kertjében álló Szent Imre mellszobrot. Ezt követően az általános iskola épületében felelevenítettük a huszárhagyomány-ápoló munkánkat, mind a magyarországi, mind a romániai oldalon, Hajdú-Bihar, illetve Bihar megyében. Egyesületünkből Csontos János, Adorján Csaba és Szoboszlai Endre vett részt az eseményen. Az program során  előadások, beszámolók hangzottak el, majd helyi hagyományápoló egyesület alakuló ülése zajlott le, és eskütételt tettek a hagyományápoló munkát vállaló fiatalok, és felnőttek. A ceremónia után vacsora zárta a rendezvényt, ahol jelen volt többek között Szalárd polgármestere és Szabó Ödön bukaresti parlamenti képviselő is.

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2015.01.03., Románia, Szentjobb, Bihar megye, téli túra: TÉLI EMLÉKTÚRA – Január harmadikán a romániai Bihar megyében, a szentjobbi huszárhagyomány-őrzők szervezésében, rendezték meg a hetedik téli huszárportyát, melyen ismét jelen voltak a hajdú-bihariak is.

Hetedik téli huszárportya, a romániai Bihar megyében: 2015. január 3-á, szombaton, Romániában, Bihar megyében: Immár a 7. alkalommal zajlott le az év eleji huszárportya, az Érmellék és a Hegyköz határában. A téli huszártúrán egyesületünk küldöttsége is részt vett, (sokan voltak Erdélyből is) Szentjobb és Nagykágya környékén, a romániai Bihar megyei huszárokkal együtt. Részt vettek: Adorján Csaba, Bodnár Dániel, Csontos János, Horváth Csaba, Juhász Imre, Szabó Gábor.

A jelenkori fogatos és hátaslovas téli túrákon résztvevők, a hidegben és rossz körülmények között is helytálló, egykori lovas huszárokra emlékeznek, immár évek óta, a romániai Érmellék és a Hegyköz térségében. Az idei programon, mely most az első világháború emlékére szerveződött, mintegy száz fő vett részt, köztük hatvan huszár is. A túrázók között sokan Erdélyből érkeztek, de voltak a romániai Bihar megyéből, valamint ismét jelen volt a hajdú-bihari huszárbandérium küldöttsége is, Csontos János egyesületi elnök vezetésével. A túra során a hagyományőrzők megkoszorúzták a Szentjobbon található Simonyi óbester emléktáblát, valamint a falu határában felállított kopjafát is.

(Fotó: Rencz Csaba, újságíró, Russmedia Press SRL, Románia. Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2014.12.12., Debrecen, erdélyi és hajdú-bihari huszárok találkozója:

Debrecen városán is áthaladt az az erdélyi huszárküldöttség, mely a mai Lengyelország területére, Limanowa városába igyekezett egy I. Világháborús csata emlékünnepségére. (A limanovai csataként ismert hadiesemény 1914november 28. – december 18. között zajlott le, a mai Lengyelország Limanowa nevű városának közelében. A csata során az osztrák-magyar csapatok megállították, és a Dunajec folyó mögé vetették vissza a Krakkó irányába áttörni készülő orosz cári csapatokat.)

A Hargita megyei vendégek, és hajdú-bihari huszárok, délután megkoszorúzták a Széchenyi és Nyugati út sarkán (a patika falán), lévő emléktáblát, mely az egykori huszárlaktanya és az egykori Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred emlékét őrzi.

Ez után az erdélyi vendégek a Hajdú Táncegyüttes székházába látogattak (Hatvan u. 32., a Tisza István út sarkán), ahol egy szakelőadás hangzott el az első világháborúról, majd a Hajdú Táncegyüttes műsorát (szakmai kommentátor Lovas Bálint huszártagunk volt, aki aktív tagja, illetve társvezetője a néptáncos csapatnak) tekintették meg a jelenlévők. A jó hangulatú találkozás vendéglátással zárult, és az erdélyiek utaztak is tovább Limanowa városába…

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2014.11.15., Budapest:

Budapesten tartotta országos közgyűlését a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, mely szövetségnek egyesületünk is társtagja. A közgyűlésén egyesületünk képviseletében részt vett Adorján Rita tagtársunk.

2014.11.05., Debrecen, Városháza:

A 2014. évi önkormányzati választások utáni alakuló ünnepi közgyűlést 2014. november 5-én tartották meg. Az eseményen gyalogos zászlótartó díszőrséget állt három tagunk: Hercz Tibor, Horváth Csaba, Szabó Ferenc, valamint készenlétes tartalék volt Kiss Bernadett.

2014.10.31., Debrecen, megemlékezés gróf Tisza Istvánról: A városi önkormányzat által szervezett emlékező programon gyalogos díszegységünk zászlótartóként és koszorúzóként rész vett azon az eseményen, melyen gróf Tisza István néhai miniszterelnökre emlékeztünk.

(1918.október 31-én gyilkolta meg egy merénylő. Tisza huszár ezredesként a Debreceni 2. Honvéd Huszárezrednek volt az egyik parancsnoka, mely ezred ruházatának másolatát egyesületünk tagjai viselik.)

Ezen a napon egyesületünk önerőből még két eseményt is megvalósított:

A debreceni Honvédtemetőben lévő (Debrecen, Honvédtemető u.) m.kir. Debreceni 2. Honvéd Huszárezred emlékoszlopát (felirata: Hősök 1914-1918) nemrég Topor István történész bajtársunk rendbe tette, amit ekkor megkoszorúztunk.

Ezt követően pedig megkoszorúztuk a Piac utcai Megyeháza főbejáratának falrészén található domborművet is, mely a császári és királyi 16. Huszárezred emlékét őrzi.

A három eseményen egyesületünk képviseletében jelen voltak: Adorján Csaba, Csontos János, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2014.10.23., Debrecen, megemlékezés az 1956-os forradalomról:

A délelőtti városi emlékünnepségen bandériumunk 3 tagja zászlótartó díszőrséget adott a Kossuth-egyetem előtti 1956-os emlékműnél. Közreműködtek: Adorján Csaba, Hercz Tibor, Horváth Csaba.

2014.10. és 11. hónap, Hadiismereti Témanapok:

Hadiismereti Témanapok címmel szerveztek több előadást megyénk béli iskolákban (a több korszakot érintő történelmi és szakmai rendezvényeket vetítés, lovas ismertető, huszárruha bemutató is színesítette). Október 17-én Hortobágyon, 22-én Hajdúböszörményben, november 12-én Nyíradonyban, 14-én Bodaszőlőn, míg 26-án ismét Hajdúböszörményben volt előadás, melyeket Csontos János tartott, segített még: Kiss Bernadett és Szoboszlai Soma.