2014.10.31., Debrecen, megemlékezés gróf Tisza Istvánról: A városi önkormányzat által szervezett emlékező programon gyalogos díszegységünk zászlótartóként és koszorúzóként rész vett azon az eseményen, melyen gróf Tisza István néhai miniszterelnökre emlékeztünk.

(1918.október 31-én gyilkolta meg egy merénylő. Tisza huszár ezredesként a Debreceni 2. Honvéd Huszárezrednek volt az egyik parancsnoka, mely ezred ruházatának másolatát egyesületünk tagjai viselik.)

Ezen a napon egyesületünk önerőből még két eseményt is megvalósított:

A debreceni Honvédtemetőben lévő (Debrecen, Honvédtemető u.) m.kir. Debreceni 2. Honvéd Huszárezred emlékoszlopát (felirata: Hősök 1914-1918) nemrég Topor István történész bajtársunk rendbe tette, amit ekkor megkoszorúztunk.

Ezt követően pedig megkoszorúztuk a Piac utcai Megyeháza főbejáratának falrészén található domborművet is, mely a császári és királyi 16. Huszárezred emlékét őrzi.

A három eseményen egyesületünk képviseletében jelen voltak: Adorján Csaba, Csontos János, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)