2014.11.05., Debrecen, Városháza:

A 2014. évi önkormányzati választások utáni alakuló ünnepi közgyűlést 2014. november 5-én tartották meg. Az eseményen gyalogos zászlótartó díszőrséget állt három tagunk: Hercz Tibor, Horváth Csaba, Szabó Ferenc, valamint készenlétes tartalék volt Kiss Bernadett.

2014.10.31., Debrecen, megemlékezés gróf Tisza Istvánról: A városi önkormányzat által szervezett emlékező programon gyalogos díszegységünk zászlótartóként és koszorúzóként rész vett azon az eseményen, melyen gróf Tisza István néhai miniszterelnökre emlékeztünk.

(1918.október 31-én gyilkolta meg egy merénylő. Tisza huszár ezredesként a Debreceni 2. Honvéd Huszárezrednek volt az egyik parancsnoka, mely ezred ruházatának másolatát egyesületünk tagjai viselik.)

Ezen a napon egyesületünk önerőből még két eseményt is megvalósított:

A debreceni Honvédtemetőben lévő (Debrecen, Honvédtemető u.) m.kir. Debreceni 2. Honvéd Huszárezred emlékoszlopát (felirata: Hősök 1914-1918) nemrég Topor István történész bajtársunk rendbe tette, amit ekkor megkoszorúztunk.

Ezt követően pedig megkoszorúztuk a Piac utcai Megyeháza főbejáratának falrészén található domborművet is, mely a császári és királyi 16. Huszárezred emlékét őrzi.

A három eseményen egyesületünk képviseletében jelen voltak: Adorján Csaba, Csontos János, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2014.10.23., Debrecen, megemlékezés az 1956-os forradalomról:

A délelőtti városi emlékünnepségen bandériumunk 3 tagja zászlótartó díszőrséget adott a Kossuth-egyetem előtti 1956-os emlékműnél. Közreműködtek: Adorján Csaba, Hercz Tibor, Horváth Csaba.

2014.10. és 11. hónap, Hadiismereti Témanapok:

Hadiismereti Témanapok címmel szerveztek több előadást megyénk béli iskolákban (a több korszakot érintő történelmi és szakmai rendezvényeket vetítés, lovas ismertető, huszárruha bemutató is színesítette). Október 17-én Hortobágyon, 22-én Hajdúböszörményben, november 12-én Nyíradonyban, 14-én Bodaszőlőn, míg 26-án ismét Hajdúböszörményben volt előadás, melyeket Csontos János tartott, segített még: Kiss Bernadett és Szoboszlai Soma.

2014.10.19., Románia, Bihardiószeg:

Az 1604. október 15-ei Bocskai István erdélyi fejedelem által vezetett felkelés és szabadságharc első győztes csatájának emlékére idén nem szerveződött csataimitáció (az előző 7 évben korábban mindig volt) a Diószeg határában lévő Nyúzóvölgyben, de sikerrel megszerveztek a rendezők egy úgynevezett felsereglést, a diószegi református templom kertjében. Az Istentisztelet után emlékhely-koszorúzással zárult a program. Egyesületünk képviseletében jelen voltak: Adorján Csaba, Csontos János, Bodnár Dániel, Juhász Imre, Lovas Bálint, Szabó Gábor, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.

2014.10.18., Létavértes, Álomzug:

17 órától közgyűlést tartott egyesületünk, és kiosztottuk az új huszárruhákat és kantárakat. Egy új huszártagunkat is felvettük sorainkba, Ladányi Sándor személyében, aki a romániai Koltón él.

2014.10.03-05., Románia, Bekecs-tetői emlékezés (Becheci, Maros megye):

Bekecsi emléktúrát szerveznek a romániai, erdélyi bajtársak, ahol az első világháború egyik csatájára emlékeznek (1916. szeptember 29 és október 5. között zajlott, magyar győzelemmel végződött). Idén várhatóan csataimitáció is lesz majd. Egyesületünk várhatóan képviselteti majd magát pár fővel. (A Bekecs-hegy (románul: Becheci) a Görgényi-havasok déli vonulatának része. Romániában, ErdélybenMaros megye keleti részén fekszik.) Egyesületünk képviseletében jelen voltak: Csontos János, Bodnár Dániel, Juhász Imre, Kállai Péter, Mészáros Imre, Szabó Gábor.

2014.09.20., Létavértes:

Szüreti felvonulást tartottak Létavértesen, melyen több fogat és hátaslovasok is felvonultak. Két huszárunk lóháton, két fő pedig fogaton vonulva képviselte egyesületünket. Résztvevők: Adorján Csaba, Horváth Csaba, Szoboszlai Endre, Szoboszlai Soma.

2014.09.06-07., Románia, Máramaros megye, Koltó (Coltău, judeţul Maramureş): Az 1849 erdélyi hadjárat 165. évfordulóján felavatásra került Bem Józsefnek (Bem apó), a szabadságharc legendás lengyel származású, magyar honvédtábornokának a mellszobra.

Az eseményre Koltón, a Teleki kastély (Teleki-Petőfi múzeum) kertjében került sor. Az ünnepi programom csapatunk gyalogos egysége állt díszőrséget. A kulturális műsorral színesített program előtt, Tőkés László református lelkész, EU parlamenti képviselő, tartott istentisztelet a református templomban. Egyesületünk képviseletében jelen voltak: Csontos János, Bodnár Dániel, Kállai Péter, Kiss Bernadett, Mészáros Imre, Papp József, Szabó Gábor.

A szoboravatás előtti estén, 2014.09.06-án, szombaton, 19 órától a koltói Református Gyülekezeti Házban, A LENKEY HUSZÁROK HAZATÉRÉSE 1849-ben címmel vetítéssel színesített előadást szerveztek, majd a 2013 NYARÁN LEZAJLOTT LENKEY EMLÉKTÚRA képei elevenedtek meg. (A 2013. évi lovas túra Máramaros megyétől Arad megyéig tartott.) Előadók voltak: Somogyi Sándor történelem tanár, és Csontos János.

2014.08.22., Debrecen, emléktáblát avattunk az egykori huszárlaktanya falán: Az I. Világháború kitörésének emlékére emléktáblát avattunk a Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred egykori huszárlaktanyájának helyén (Debrecen, Széchenyi és Nyugati utcák kereszteződésében).

A Nyugati Utcai Gyógyszertár falrészén, történelmi hiánypótlást végeztünk az emléktábla elhelyezésével! Az ünnepségen jelenlévőket Csontos János köszöntötte, majd a gyógyszertár tulajdonosa, vezetője, Havasné Máté Piroska, és elnökünk, leleplezték az emléktáblát. Megemlékező beszédet mondott: Dr. Mazsu János történész. Ezt követően Topor István történész, és vitéz Csizmadia József, és Juhász Imre alelnökünk tartott rövid visszatekintést. Az ünnepséget koszorúzás, és – a gyógyszertár tulajdonosának szívességéből – kis fogadás zárta. A programon a szentjobbi huszárok küldöttsége is részt vett. (Az eseményről a DTV és a Hajdú-bihari Napló tudósított.) Utólagos sajtó-beszámolókat lásd:
http://www.dehir.hu/debrecen/szaz-eve-tort-ki-az-elso-vilaghaboru-emlektablat-avattak-debrecenben/2014/08/22/

És itt is, sok fotóval a szöveg alatt, után:

http://www.haon.hu/huszarok-emlekeztek-a-huszarokra/2622452

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)