KOPJAFÁT AVATTUNK SZILÁGYSOMLYÓN


2015. március 15-én nehéz napunk, mivel a délelőtti debreceni huszárszereplés (lóval és gyalogos díszőrséggel is) után „lóhalálában” mentünk tovább a romániai Szilágy megyébe, Szilágysomlyóra…

A délelőtti helyi szereplésen nyolc lovasunk és négy gyalogosunk közreműködött a Debrecenben tartott állami, önkormányzati ünnepen.

Koraeste viszont már a romániai Szilágy megyébé értünk, ahol Bem József honvédtábornok emlékére egy kopjafát avattunk. A kopjafa Máramaros megyéből származik, a debreceni huszárcsapat, illetve az egyik tagunk, az egyébként koltói illetőségű Ladányi Sándor huszárhagyomány-őrző adományozta azt a településnek!

A kopjafát a református templom kertjében helyezték el a helyi szervezők. A templomkertben kis ünnepség keretében történt az avatás, áldás, ahol a hajdú-bihari és a romániai Bihar megyei (Diószegről) huszárok álltak díszőrséget, közreműködtek a helyi református és katolikus egyház vezetői, a település alpolgármestere, a vitézi rendi tagok, és a helyi leventék is. Az apropót az adta, hogy 1848 decemberében, Bem József honvéd tábornok, Szilágysomlyón vette át az erdélyi csapatok főparancsnokságát. Az avatás után a helyi mezőgazdasági szakiskola termében több száz résztvevő tekintette meg az emlékműsort, ahol Csontos János, a huszárcsapat vezetője is köszöntötte a jelenlévők. Csapatzászlónkkal egységünk gyalogosai díszőrséget álltak a műsor altt.

A műsort követően szálláshelyünkre mentünk, a szép Kastély Szállóba (Castle Inn, Simleu Silvaniei, str. Partizanilor 43., lásd http://castle.ro/ , és ezt is: http://www.utazzerdelybe.hu/castle-inn-szilagysomlyo.html )

ahol hangulatos vacsora következett (külön köszönet érte a Református Egyháznak, és a szálló tulajdonosának!), illetve emléklapokat adott át Csontos János elnökünk. A vacsora után – helyi zenészek közreműködésével – nótázás zárta a nehéz napot. Köszönet mindenkinek, aki adományával és személyes jelenlétével is hozzájárult az emlékhely létrejöttéhez!

(Pár fotó a Galéria című részen látható!)

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKEI ÜNNEPSÉG LESZ SZILÁGYSOMLYÓN

2015. március 15-én a romániai Szilágy megyébe látogat huszáregyesületünk küldöttsége (előtte várhatóan a debreceni államai és városi ünnepségen is szerepelünk), ahol közreműködni fogunk a Szilágysomlyón megrendezésre kerülő ünnepségen (Simleu Silvaniei, lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1gysomly%C3%B3 ).

A helyi szervezők a tervek szerint BEM JÓZSEF honvédtábornoknak állítanak emléket, mégpedig Ladányi Sándor barátunk (Koltón élő huszárbajtársunk) jóvoltából. A kopjafaállításra azért kerül sor, mert 1848 decemberében, BEM JÓZSEF tábornok, Szilágysomlyón vette át az erdélyi csapatok főparancsnokságát.

Szilágysomlyón, a helyi Művelődési Házban, 17,30 órakor (HU = 16,30) kezdődik majd az ünnepség, ahol a debreceni huszárok gyalogos díszőrséget adnak. Ez után (kb. egy óra elteltével) fáklyás felvonulás indul majd a közeli Református Templomkertbe, ahol a kopjafa felavatása zajlik majd – rövid beszédek elhangzása után. Körülbelül 19 óra (HU 18 óra) körül zárul majd a program, és ez után a helyi Kastély Szállóban lesz egy zenés mulatság, baráti találkozó. (Lásd: Kastély Szálló – Castle Inn, Simleu Silvaniei, str. Partizanilor 43., http://www.utazzerdelybe.hu/castle-inn-szilagysomlyo.html )

2015. 02.14., Románia, Bihar megye, Margitta (Marghita):

Farsang tiszteletére a margittai Horváth János Társaság szervezésében, a monospetriben lévő kultúrházban, egy ünnepi esti műsort rendeztek 2015-ben is, mint már sok éve mindig. A határ menti kapcsolatok jegyében, évek óta, pár fővel ellátogattunk a rendezvényre. 2015-ben egyesületünkből Adorján Csabáné, Adorján Csaba, dr. Papp Gyula, Sarudi Sándor, és Szoboszlai Endre volt jelen, valamint még 3 fő egyesületen kívüli ismerőseink, Álmosdról.

2015.01.31., Debrecen, egyesületi közgyűlés, és az „Év huszárja” elismerés átadása:

A Hajdú-Bihar megyei Lovas- és Huszárhagyomány-őrzős Sport és Kulturális Egyesület január 31-én tartotta meg az elmúlt évet lezáró közgyűlését.

Egyesületünk közgyűlése a debreceni Csokonai étteremben (Kossuth u. 21.) zajlott le. A programon elsőként került átadásra a Csontos János elnökünk alapította „Év huszárja” kitüntető elismerés (emlékplakett és ajándékkosár), melyet közel három évtizedes lovas, huszár és nemzeti hagyományápoló munkája elismeréseként a 2014. évről Juhász Imre kapott.

(A programon megjelent Ratalics László, a Hajdú-bihari Napló főszerkesztő-helyettese is, aki beszámolt a Napló és a huszárbandérium kezdeményezte katonai emlékképek gyűjtésének jelenlegi helyzetéről. (A Hajdú-bihari Naplóban az érdeklődők már többször is olvashatták, hogy az első világháborús emlékképeket várja a szerkesztőség, hogy azokból leközlésre kerülhessenek korabeli fényképek, illetve később egy kiállításon bárki megtekinthesse a száz év óta féltve megőrzött családi relikviákat. A kezdeményezést egyesületünk elnöke, Csontos János indította el.)

2015.01.20., Debrecen, Magyar Honvédség, Kossuth-laktanya:

„Debrecen földben nyugvó katonai öröksége” címmel rendeztek emlékező programot a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár debreceni Kossuth laktanyájában, a füredi úton. A programon előadások hangzottak el, melyeken többek között megemlékeztek a száz éve megnyitott debreceni Honvédtemetőről is. A rendezvényen megjelent egyesületünk elnöke és alelnöke.

2015.01.18., Hortobágy, emléktúra doni emléktúra: A második világháború során elpusztult magyar katonákra emlékezett Hortobágyon a hajdú-bihari huszárbandérium.

A Donnál, 1943 januárjában, elpusztult bajtársak tiszteletére, lovas emléktúrát szerveztek a huszárhagyomány-őrzők, a Hortobágyon, január 18-án. A második világháború egykori hőseinek, és áldozatainak, ezen belül a Donnál, 1943 januárjában elpusztult bajtársak tiszteletére, szerveződött (immár másodjára) lovas emléktúra, Juhász Imre alelnökünk vezetésével a Hortobágyon. A túra résztvevői először Hajdúböszörményben egy múzeumlátogatáson vettek részt, majd a Hortobágyon túráztak. Az emléktúra résztvevői: Juhász Imre hagyományőrző huszárőrmester, Bodnár Dániel, Horváth Csaba, Lovas Bálint, Szabó Gábor, és Szoboszlai Soma. Közreműködött még Adorján Csaba, Szoboszlai Endre.

A túra során a lovasok felidézték az 1943 januárjában hősi halált halt magyar katonák emlékét. A hortobágyi pusztában a huszárok – Juhász Imre járőrparancsnok szervezésében – emléktúrát tettek, igaz, környékünkön ezen a napon messze nem volt az egykori doni helyszínhez közeli mínusz 35 fokos hideg, csak szemerkélő eső…

A túra előtt a huszárhagyomány-őrzők megkoszorúzták az orosz frontot is megjárt, néhai Hetey Sándor György (aki egykor a Napló részére is számos lovas szakmai cikket írt, ő lapította meg a megyei huszárhagyomány-őrző bandériumot, még 1988-ban) emléktábláját,  majd kilovagoltak a pusztába. A túra után az átfázott huszároknak jól esett az igazi hortobágyi slambuc…

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2015.01.10., Románia, Hegyközszentimre, Bihar megye:

Gellért Gyula nyugalmazott református lelkipásztor (Bihardiószeg) szervezésében valósult meg egy huszárhagyomány-ápoló megemlékezés a településen, ahol először megkoszorúztuk a református templom kertjében álló Szent Imre mellszobrot. Ezt követően az általános iskola épületében felelevenítettük a huszárhagyomány-ápoló munkánkat, mind a magyarországi, mind a romániai oldalon, Hajdú-Bihar, illetve Bihar megyében. Egyesületünkből Csontos János, Adorján Csaba és Szoboszlai Endre vett részt az eseményen. Az program során  előadások, beszámolók hangzottak el, majd helyi hagyományápoló egyesület alakuló ülése zajlott le, és eskütételt tettek a hagyományápoló munkát vállaló fiatalok, és felnőttek. A ceremónia után vacsora zárta a rendezvényt, ahol jelen volt többek között Szalárd polgármestere és Szabó Ödön bukaresti parlamenti képviselő is.

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2015.01.03., Románia, Szentjobb, Bihar megye, téli túra: TÉLI EMLÉKTÚRA – Január harmadikán a romániai Bihar megyében, a szentjobbi huszárhagyomány-őrzők szervezésében, rendezték meg a hetedik téli huszárportyát, melyen ismét jelen voltak a hajdú-bihariak is.

Hetedik téli huszárportya, a romániai Bihar megyében: 2015. január 3-á, szombaton, Romániában, Bihar megyében: Immár a 7. alkalommal zajlott le az év eleji huszárportya, az Érmellék és a Hegyköz határában. A téli huszártúrán egyesületünk küldöttsége is részt vett, (sokan voltak Erdélyből is) Szentjobb és Nagykágya környékén, a romániai Bihar megyei huszárokkal együtt. Részt vettek: Adorján Csaba, Bodnár Dániel, Csontos János, Horváth Csaba, Juhász Imre, Szabó Gábor.

A jelenkori fogatos és hátaslovas téli túrákon résztvevők, a hidegben és rossz körülmények között is helytálló, egykori lovas huszárokra emlékeznek, immár évek óta, a romániai Érmellék és a Hegyköz térségében. Az idei programon, mely most az első világháború emlékére szerveződött, mintegy száz fő vett részt, köztük hatvan huszár is. A túrázók között sokan Erdélyből érkeztek, de voltak a romániai Bihar megyéből, valamint ismét jelen volt a hajdú-bihari huszárbandérium küldöttsége is, Csontos János egyesületi elnök vezetésével. A túra során a hagyományőrzők megkoszorúzták a Szentjobbon található Simonyi óbester emléktáblát, valamint a falu határában felállított kopjafát is.

(Fotó: Rencz Csaba, újságíró, Russmedia Press SRL, Románia. Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2014.12.12., Debrecen, erdélyi és hajdú-bihari huszárok találkozója:

Debrecen városán is áthaladt az az erdélyi huszárküldöttség, mely a mai Lengyelország területére, Limanowa városába igyekezett egy I. Világháborús csata emlékünnepségére. (A limanovai csataként ismert hadiesemény 1914november 28. – december 18. között zajlott le, a mai Lengyelország Limanowa nevű városának közelében. A csata során az osztrák-magyar csapatok megállították, és a Dunajec folyó mögé vetették vissza a Krakkó irányába áttörni készülő orosz cári csapatokat.)

A Hargita megyei vendégek, és hajdú-bihari huszárok, délután megkoszorúzták a Széchenyi és Nyugati út sarkán (a patika falán), lévő emléktáblát, mely az egykori huszárlaktanya és az egykori Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred emlékét őrzi.

Ez után az erdélyi vendégek a Hajdú Táncegyüttes székházába látogattak (Hatvan u. 32., a Tisza István út sarkán), ahol egy szakelőadás hangzott el az első világháborúról, majd a Hajdú Táncegyüttes műsorát (szakmai kommentátor Lovas Bálint huszártagunk volt, aki aktív tagja, illetve társvezetője a néptáncos csapatnak) tekintették meg a jelenlévők. A jó hangulatú találkozás vendéglátással zárult, és az erdélyiek utaztak is tovább Limanowa városába…

(Az eseményen készült néhány fotót lásd a Galéria című részen!)

2014.11.15., Budapest:

Budapesten tartotta országos közgyűlését a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, mely szövetségnek egyesületünk is társtagja. A közgyűlésén egyesületünk képviseletében részt vett Adorján Rita tagtársunk.