HATODIK TÉLI HUSZÁRPORTYA, Szentjobb, Románia, Bihar megye (2014.01.04.):

Hatodik téli huszárportya, a romániai Bihar megyében: 2014. január 4-én, szombaton, Romániában, Bihar megyében, immár a 6. alkalommal zajlott le az év eleji huszárportya, az Érmellék és a Hegyköz határában. A téli huszártúrán egyesületünk küldöttsége is részt vett, (sokan voltak Erdélyből is) Szentjobb, Nagykágya, és Hegyközszentmiklós környékén, a romániai Bihar megyei huszárokkal együtt. A programon lovas- és szekértúra, emlékkoszorúzás és piknik, majd zenés ünnepi vacsora szórakoztatta a résztvevőket. (Pár fotó a Galéria részben látható.)

HUSZÁRTÚRA A DONI ÁLDOZATOK EMLÉKÉRE, Hortobágy, 2014.01.11.:

A második világháború egykori hőseinek, és áldozatainak, ezen belül a Donnál, 1943 januárjában elpusztult bajtársak tiszteletére, lovas emléktúrát szerveztek a Hortobágyon, Juhász Imre alelnökünk vezetésével. A túra résztvevői hozzávetőlegesen húsz kilométert tettek meg, érintve a Máta-papegyházi Árpád-korabeli templomromot is. Az emléktúra résztvevői: Juhász Imrehagyományőrző huszárőrmester, Adorján Csaba, Bodnár Dániel, Horváth Csaba, Kovács János, és Szabó Gábor. (Fotó a Galéria részben látható.)

IMRE ZOLTÁN FOGATHAJTÓRA EMLÉKEZÜNK, Paptamási, Románia, Bihar megye, 2014. 02.09.:

IMRE Zoltán romániai magyar nemzetiségű fogatható halálának első éves évfordulójára megemlékezést szervezett Rákóczi Lajos tanár úr, Érköbölkúti lovas gazda. Az emlékezés istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd a temetőben felavatásra került az elhunyt fogathajtó kopjafája. Az emlékező rendezvényen a bihardiószegi és szentjobbi, és a hajdú-bihari huszárcsapat gyalogosai álltak díszőrséget. (Interneten itt olvasható a romániai sajtóból pár tudósítás, fotókkal: http://www.reggeliujsag.ro/imre-zoltanra-emlekeztek-paptamasiban/ , és itt is: http://www.reggeliujsag.ro/fogathajtas-csillagosvenyen/ )

SIMONYI ÓBESTERRE EMLÉKEZTÜNK LÉTAVÉRTESEN – NŐNAPI KÖSZÖNTŐVEL EGYBEKÖÜTVE, Létavértes,  2014.03.08.

Simonyi óbesterre emlékezve, egy emléktáblát avattunk Létvértesen, az Árpád téren, a helyi önkormányzattal együttműködve. A program előtt a Nemzetközi Nőnap tiszteletére, a huszárfeleségeknek kulturális programot szerveztünk, a lovasoknak pedig gyakorlás volt, majd az emléktábla felavatása után a hölgyeket meghívtuk a Stefánia Cukrászdába.

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKEI ÜNNEPSÉGEN SZEREPELTÜNK, Debrecen, 2014.03.15.:

Délelőtt, a városi hivatalos állami ünnepségen, lovas és gyalogos egységeink is szerepeltek. A lovasok a Megyeháza mögötti parkolóban készültek fel a programra, lóápolás, felszerelkezés, nyergelés, gyakorolások. Sok, főként fiúgyermekes apuka, jött el a mindig látványos esemény megtekintésére. Majd a Petőfi térre vonult a csapat, ahonnan a sokadalommal a Megyeháza és a Városháza felé indultak. Útközben több kulturális esemény is lezajlott, majd a zászlókat a gyalogosok vették át, és a Kossuth-szoborkompozíciónál álltak díszőrséget, a Nagytemplom előtt, a Honvédséggel együtt. Kósa Lajos polgármester úr ünnepi szónoklata és a koszorúzások után, a forradalmi eseményekről szóló irodalmi műsor szórakoztatta a jelenlévőket…

HAGYOMÁNYŐRZŐ ESEMÉNYEK BIHARDIÓSZEGEN, Romániai, Bihar megye, Diószeg, 2014. 03.15 és 16.:

Gellért Gyula református lelkész (a Bocskai-emlékcsaták egyik főszervezője) közelgő nyugállományba vonulása előtt még több ünnepi eseményt is megszervezett – segítőivel együtt. (A lelkész úr 36 év szolgálat után vonul nyugállományba, ebból 16 éven át esperes volt.) Március 15-én délután és koraeste a bihardiószegi huszárcsapat új tisztjeinek és a Bóné András Kurucezred tagjainak eskütételére került sor. Előtte a református templomban istentisztelet és kulturális műsor volt, majd több helyszínen emlékkoszorúzás zajlott. Este a hegyaljai temetőben Csellei Károly 1848-49-es honvédtisztre emlékeztünk – sírjánál. Március 16-án vasárnap a református templomban istentiszteleten vettünk részt, majd II. Rákóczi Ferenc fejedelem emléktáblájának a leleplezése következett, valamint a kurucezred zászlóavatás és a parókia udvarán lévő hajdú, kuruc, és huszár emlékmúzeumba látogattunk a felavatásának tiszteletére. A programok során néhány vezetőségi tagunk is közreműködött az igen látványos és eseménydús rendezvényeken, és koszorúzásokon. (Pár fotó a Galéria részben látható.) Az eseményről a romániai Bihar megyei magyar sajtó bőven beszámolt, lásd többek között itt: http://www.erdon.ro/katonai-hagyomanyorzesben-is-jeleskedik-dioszeg/2505472 és itt is: http://www.erdon.ro/48-as-honvedtisztnek-allitottak-obeliszket-dioszegen/2506485

HETEY SÁNDOR GYÖRGYRE EMLÉKEZTÜNK – EMLÉKTÁÉBLA AVATÁSA


2013. december 7-én megható ünnepségre gyülekeztek a Hortobágyon a lovas
szakemberek. Ezen a napon a huszárcsapatunk kezdeményezésére, a családtagok
közreműködésével, sok ismerős, lovas barát tiszteleghetett a hortobágyi fedeles
lovardában, néhai Hetey Sándor György emlékének…
A lovas műsorral színesített megemlékezés a száz éve született a hajdú-bihari lovas
szakember tiszteletére szerveződött, majd emléktáblát avattak a mai huszárok az egykori előd
emlékére.
Hetey Sándor György tüzér százados Debrecenből került ki a második világháború
vérzivatarába, majd fogságba esett, és hazatérte után röviddel – már a Rákosi időkben
– eltávolították a Honvédség kötelékéből. Ezt követőn több évtizedet dolgozott a hazai
lovassport fellendítése érdekében, így a Hortobágyon is meghatározó személyiséggé vált.
A kiváló lovas szakember, a rendszerváltást követően rehabilitált őrnagyi rendfokozatot
kapott. Nevéhez fűződött többek között a híres Hortobágyi Lovas Napok megálmodása, a
ma már 25 éve működő megyei huszárbandérium létrehozása is. Hetey Sándor György több
lovas szakmai kiskönyvet írt, és lelkes külső szerzője volt lapunknak is, a korabeli Hajdú-
bihari Naplónak. Emlékét idézve érkeztek egykori tisztelői, családtagjai, mai megyei és
partiumi huszárok, a szombati eseményre, ahol lovas műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek
a Hortobágyi Nonprofit Kft lovasai. A kulturális- és lovas műsor után Csontos János, Dunka
Béla, és Győrffy-Villám András méltatta a lovas szakember, a honvédtiszt, több évtizedes
életútját, majd lelepleztük és megkoszorúztuk emléktábláját.
HORTOBÁGYON

HETEY SÁNDOR GYÖRGYRE EMLÉKEZTÜNK – EMLÉKTÁÉBLA AVATÁS A
2013. december 7-én megható ünnepségre gyülekeztek a Hortobágyon a lovas 
szakemberek. Ezen a napon a huszárcsapatunk kezdeményezésére, a családtagok 
közreműködésével, sok ismerős, lovas barát tiszteleghetett a hortobágyi fedeles 
lovardában, néhai Hetey Sándor György emlékének…
A lovas műsorral színesített megemlékezés a száz éve született a hajdú-bihari lovas 
szakember tiszteletére szerveződött, majd emléktáblát avattak a mai huszárok az egykori előd 
emlékére.
Hetey Sándor György tüzér százados Debrecenből került ki a második világháború 
vérzivatarába, majd fogságba esett, és hazatérte után röviddel – már a Rákosi időkben
– eltávolították a Honvédség kötelékéből. Ezt követőn több évtizedet dolgozott a hazai 
lovassport fellendítése érdekében, így a Hortobágyon is meghatározó személyiséggé vált. 
A kiváló lovas szakember, a rendszerváltást követően rehabilitált őrnagyi rendfokozatot 
kapott. Nevéhez fűződött többek között a híres Hortobágyi Lovas Napok megálmodása, a 
ma már 25 éve működő megyei huszárbandérium létrehozása is. Hetey Sándor György több 
lovas szakmai kiskönyvet írt, és lelkes külső szerzője volt lapunknak is, a korabeli Hajdú-
bihari Naplónak. Emlékét idézve érkeztek egykori tisztelői, családtagjai, mai megyei és 
partiumi huszárok, a szombati eseményre, ahol lovas műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek 
a Hortobágyi Nonprofit Kft lovasai. A kulturális- és lovas műsor után Csontos János, Dunka 
Béla, és Győrffy-Villám András méltatta a lovas szakember, a honvédtiszt, több évtizedes 
életútját, majd lelepleztük és megkoszorúztuk emléktábláját.
HORTOBÁGYON


25 ÉVES A HUSZÁRCSAPATUNK


2013. november 23-án ünnepeltük meg a debreceni Megyeháza dísztermében az összeverbuválódásunk 25., újjáalakulósunk 10. éves évfordulóját. Az eseményen azonban megemlékeztünk az első világháború befejeződésének, és a Császári és Királyi 16. Huszárezred, valamint a Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred (1869-1918) megszűntésnek 95. évfordulójáról is. Az ünnepségen hazai, olaszországi és romániai vendégek is jelen voltak. A programon több kulturális műsor is volt, valamint először koszorúztuk meg a Megyeháza bejáratánál lévő, császári és királyi 16. Huszárezred emléktábláját. Az eseményre szép, 4 oldalas színes, többnyelvű prospektust adtunk ki a 25 éves csapatunk életéről. A nagyszabású, teltházas emlékünnepségünket BODÓ SÁNDOR, a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, nyitotta meg, majd a 25 éves a hajdú-bihari huszárbandériumról Csontos János elnök tartott visszatekintő megemlékezést. Ezt követően a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnökének, Székely Tibornak a köszöntője, következett.

Huszonöt év huszáremlékeink ápolásában, Magyarországtól Erdélyig címmel vetítettképes
előadást tartott vitéz Szoboszlai Endre alelnök, segítette: Szoboszlai Soma.
A program során kitüntetéseket, emlékplaketteket is átadtunk, majd kulturális műsor
szórakoztatta a megjelenteket, közreműködött a Boróka Zenekar (Szilágysámson, Szilágy
A programot fogadás zárta, majd az egyenruhában lévő résztvevőkkel, köztük a romániai és
az olaszországi vendégekkel, a Nagytemplom előtti Kossuth-szobornál sorakoztunk fel, ahol
Gellért Gyula bihardiószegi református lelkész áldotta meg jelenlévő bajtársakat. (Az ünnepi
eseményünk fotói a Galéria részben találhatóak.)
A 25 éves ünnepségünkről pár sajtótudósítás itt olvasható:


LENKEY TÁBORNOK HUSZÁR EMLÉKTÚRA, ERDÉLY 2013 AUGUSZTUS


A 2007, 2009, 2011. évi hatalmas erdélyi huszártúrákhoz hasonlatosan, 2013 nyarán is
szerveződött egy Máramaros megyéből Bihar megyéig tartó huszártúra, Magyarországi
és erdélyi lovas huszárok szervezésében.
A több napos emléktúra sikerrel lezajlott Erdély területén, augusztus második felében. Az
erdélyi túrán Magyarországról a Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző
Egyesület pár tagjai vett részt. A Máramaros megyéből (Koltóról) indult Lenkey tábornok
emlékére szervezett lovas túra augusztus 29-én ért végcéljához az Arad megyei Pankotán. Ott
csatlakoztak a túrázókhoz a marosvásárhelyi 9. huszárezred emlékét őrző mai huszárok, a
bihardiószegi, valamint a vargyasi huszárbandérium tagjai is. Záróünnepség keretében,
augusztus 30-án, pénteken délelőtt került sor egy kopjafa felavatásra, a helyi református
templom kertjében. A kopjafa felállításának nemes ügyét segítette dr. Farkas Domokos és
felesége. A kopjafát, készítője megbízásából, a vargyasi általános iskola igazgatónője mutatta
be. A csapatunkat Csontos János vezette.

A 2007, 2009, 2011. évi hatalmas erdélyi huszártúrákhoz hasonlatosan, 2013 nyarán is 
szerveződött egy Máramaros megyéből Bihar megyéig tartó huszártúra, Magyarországi 
és erdélyi lovas huszárok szervezésében.
A több napos emléktúra sikerrel lezajlott Erdély területén, augusztus második felében. Az 
erdélyi túrán Magyarországról a Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző 
Egyesület pár tagjai vett részt. A Máramaros megyéből (Koltóról) indult Lenkey tábornok 
emlékére szervezett lovas túra augusztus 29-én ért végcéljához az Arad megyei Pankotán. Ott 
csatlakoztak a túrázókhoz a marosvásárhelyi 9. huszárezred emlékét őrző mai huszárok, a 
bihardiószegi, valamint a vargyasi huszárbandérium tagjai is. Záróünnepség keretében, 
augusztus 30-án, pénteken délelőtt került sor egy kopjafa felavatásra, a helyi református 
templom kertjében. A kopjafa felállításának nemes ügyét segítette dr. Farkas Domokos és 
felesége. A kopjafát, készítője megbízásából, a vargyasi általános iskola igazgatónője mutatta 
be. A csapatunkat Csontos János vezette.


BOCSKAI NAPOK AZ ÉRMELLÉKEN, HUSZÁRPROGRAM ÁLMOSDON, ÉS KÖRNYÉKÉN, 2013. AUGUSZTUS 11.Egyesületünk huszárprogramot szervezett Álmosd, Bagamér, és Románia, Bihardiószeg helyszínekkel 2013. augusztus 11-én.

A jelentős huszárprogram során több szakmai és kulturális program is lezajlott Álmosdon és környékén. Bagamér településre lóháton és fogatokkal átvonultunk, ahol a község polgármestere mondott köszöntőt, majd megkoszorúztuk a Bocskai-mellszobrot. Álmosdon a határ közeli Bocskai szoborkompozíciónál helyeztük el az emlékezés koszorúit.

Rendezvényünk kapcsolódott a romániai bihardiószgi csataimitációhoz is, ahol egyesületünk tagjai is részt vettek a csatajelenet felelevenítésében. A rendezvény az 1604. október 15-ei Bocskai István erdélyi fejedelem által vezetett felkelés és szabadságharc első győztes csatájának emlékére szerveződött meg. Az immár 8. csataimitáció, és sok más program, a romániai Bihardiószeg határában, a Nyúzóvölgyben zajlott le. A programot segítette csapatunk is. Volt lovascsata harci imitációs és bemutató, ünnepi kulturális és vallási program is, ahol részt vett – Bocskai-ruhában -, más hagyományőrzőkkel együtt, csapatunk is. (A rendezvény fotói a Galéria részben tekinthetőek meg.)

Sikerrel lezajlott egyéb programok 2013-ban2013.01.05., Románia, Bihar megye:
Ötödik téli huszárportya, a romániai Bihar megyében: 2013. január 5-én, szombaton,
Romániában, Bihar megyében: Immár a 5. alkalommal zajlott le az év eleji huszárportya,
az Érmellék és a Hegyköz határában. A téli huszártúrán egyesületünk küldöttsége is részt
vett, (sokan voltak Erdélyből is) Szentjobb környékén, a romániai Bihar megyei huszárokkal
2013.03.15., Debrecen:
Délelőtt, a városi hivatalos állami ünnepségen gyalogos egységünk részt vett az ünnepi
eseményen, mely a Nagytemplomban zajlott, a rendkívüli hóviharok miatt.
2013.04. hó, Olaszország:
A berettyóújfalui önkormányzat közreműködésével, 2013. év során felvettük a kapcsolatot
egy olaszországi katonai hagyományőrző csoporttal. Porcia kisvárosában. Pár fős
küldöttségünk látogatást tett áprilisban, az olasz kisvárosban, ahol Napóleon-korabeli
csataimitációt mutatott be az olasz fél. (Ősszel az olasz küldöttség viszont látogatott
Debrecenbe, 2013. novemberében, a 25 éves megalakulási ünnepségünk alakalmából.)
2013.04.11., Debrecen:
A Debrecen M.J. Város ünnepi közgyűlésén a, Kölcsey Konferencia Központban, a Város
Napja ünnepségen, gyalogos zászlótartó egységünk közreműködött.
2013.06.04-e: Debrecen:
A polgármesteri hivatal rendezésében, a Bem téri Magyar Fájdalom szobránál, a városi
hivatalos rendezvényén, zászlótartó gyalogos egységünk közreműködött az 1920-as trianoni
békediktátum aláírásáról szóló megemlékezésen.
2013.06.08., Hajdú-Bihar megyei Könyvtár:
A Simonyi napok keretében közreműködtünk a rendezvény szakmai lebonyolításában, néhai
Emődy Dániel emlékfájának elhelyezésében, és a Simonyi Kapuban a híres huszár óbester
emléktábla megkoszorúzásakor.
2013.08.06., Hortobágy Máta:
A Hortobágyi Lovas Napok rendezvényén lovas egységünk közreműködött a programok.
2013.08.11., Álmosd, Bagamér, és Románia, Bihardiószeg:
Egyesületünk álmosdi helyszínnel jelentős huszárprogramot szervezett, mely során szakmai
és kulturális programok, koszorúzások, egyéb események zajlottak le, Álmosd, Bagamér
és a romániai Bihardiószeg helyszínekkel. Az 1604. október 15-ei Bocskai István erdélyi
fejedelem által vezetett felkelés és szabadságharc első győztes csatájának emlékére
szerveződött meg az immár 8. csataimitáció, és sok más program, romániai Bihardiószegen.
A programot segítette csapatunk is. Volt lovascsata harci imitációs és bemutató, ünnepi
kulturális és vallási program is, ahol részt vett – Bocskai-ruhában -, más hagyományőrzőkkel
együtt, csapatunk is. (Az ünnepi programunkról külön fényképes beszámoló olvasható
honlapunkon.)
2013.08.20., Debrecen:
A híres Virágkarneválon 2013-.ban nem vett részt lovas díszegységünk, a városi nagy
építkezések miatt. De délután zászlótartó díszőrséget adtunk a Szent István domborműnél
tartott városi ünnepségen és koszorúzáson.
2013.09.23., Debrecen:
A Magyar Honvédség kérésére részt vett küldöttségünk is a Toborzóiroda falán lévő
Simonyi–emléktábla koszorúzásán, és az azt követő rendezvényen.
2013.10.03., Megyeháza, Debrecen:
Bodó Sándor elnök úr fogadta a Huszárbandérium küldöttségét, ahol beszámoltunk a nyári
erdélyi Lenkey-emléktúráról, valamint a 25 éves ünnepi várható megemlékezésünkről.
2013.10.12., Debrecen:
A Szabad Lovak Egyesülete vezetőjének, Budai Mónikának a meghívására 3 tagunk részt vett
az egyesület által szervezett debreceni lovas felvonuláson.
2013.10.23., Debrecen:
Délelőtt zászlótartós gyalogos díszelgéssel segítettük a városi ünnepséget, a Kossuth-egyetem
előtti 1956-os emlékműnél.
2013.10.31., Debrecen:
A városi önkormányzat által szervezett emlékező programon gyalogos díszegységünk
zászlótartóként és koszorúzóként rész vett majd azon az eseményen, melyen gróf Tisza István
néhai miniszterelnökre emlékezünk. (1918.október 31-én gyilkolta meg egy merénylő. Tisza
huszár ezredesként a Debreceni 2. Honvéd Huszárezrednek volt az egyik parancsnoka, mely
ezred ruházatának másolatát egyesületünk tagjai viselik.)
2013.11.23., Megyeháza, Debrecen:
25 éves a huszárbandériumunk. (Az ünnepi programunkról külön fényképes beszámoló
olvasható honlapunkon.)
2013.12.07., Hortobágy:
Hetey Sándor Györgyre emlékeztünk, aki a bandériumunk egyik lapítója volt. Sok lovas
szakember és lovas barát tisztelgett a hortobágyi fedeles lovardában, néhai Hetey Sándor
György emlékét idézve. (A megemlékező ünnepi programunkról és emléktábla avatásról
külön fényképes beszámoló olvasható honlapunkon.)