A debreceni 2. huszároknál az érték a mérték

SIKERES HUNG-2018 PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ESEMÉNY.

A HUSZÁROSAN A HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEKÉRT című sikeres HUNG-2018 projekt keretében ünnepelte a Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület fennállásának 30. évfordulóját.

A Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület (ahogyan ma hívják hivatalosan a csapatot) 2018. november 17-én, Hortobágy-Mátán ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját. Az évtizedek során odáig jutott a bandérium, hogy Debrecenben ma már szinte nem létezik állami ünnepség a huszárok szolgálata nélkül. Az ünnepi rendezvényeken vagy gyalogos, vagy lovas díszegységünk, vagy együttesen mind a két egységünk közreműködik – a Magyar Honvédség díszegységével együtt – az ünnepi megemlékezéséken.

Az elmúlt évtizedekben rendkívül nehéz anyagai körülmények között, a tagok személyes áldozatvállalásával sikerült életben tartani a bandériumot. Szívós munkánk eredménye lett, hogy mintánkra hazánkban is, sőt, Erdélyben és Bihar megyében is, tehát a mai Románia területén, több hasonló szervezet alakult meg, akiket tanácsainkkal segítettünk. 2004-ben először fordult elő, hogy sok évtized után, Románia területén (akkor Nagyváradon, március 15-én) magyar huszárt láthattak az érdeklődők – ott, ahol kb. 90 – 100 éve nem láttak magyar huszárt… Ezt követően, 2007-től hihetetlen sok szereplésen, lovas túrán, katonai menetnek beillő kemény erdélyi túrákon is részt vettünk. Hozzávetőlegesen 130 romániai településen szerepelt csapatunk, több túrán, összesen sok sok száz kilométert végig lovagolva, ami példátlan a hasonló hazai huszáregyesületek életében!

Munkánk elismeréseként bekerültünk a debreceni és a hajdú-bihari értéktárba is.

A mostani ünnepségen Erdélyből öt, míg a Partiumból két huszárcsapat képviseltette magát.

A mátai ünnepi programon először a híres Nóniusz lófajta bemutatóját tekinthették meg a megjelent huszárok és a közönség. Majd bevonult a huszárcsapat nyolc lovasa is, valamint a romániai és a hajdú-bihari huszárok egyesített gyalogos díszegysége. A bemutató után a Nyerges presszó falán elhelyezett emléktáblához vonultak a huszárok, ahol megkoszorúzzuk néhai Hetey Sándor György tüzér őrnagy, lovas szakember, emléktábláját, aki három évtizeddel ez előtt létrehozta, és megalapozta a ma is prosperáló huszárbandériumot…

A koszorúzás után a Nyerges Presszó termében Juhász Imre, az egyesületünk jelenlegi elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Topor István történész tartott előadást az Osztrák-Magyar Monarchia, Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezredének történetéről, és emlékezett gróf Tisza Istvánra is. (Az ezred ruházatmásolatát hordja a mai hagyományőrző bandérium, és fontos megjegyezni, hogy gróf Tisza István, miniszterelnök, huszár ezredesi rangban, rövid ideig az ezred parancsnoka is volt.)

Ezt követően dr. Mazsu János történész, debreceni önkormányzati tanácsnok, tartott megemlékezést az első világháborúról. Az előadás után Csontos János, korábbi egyesületi elnökünk, volt parlamenti képviselő, az 1988-as összeverbuválódás egyik alapító tagja, emlékezett az eltelt 30 évről, valamint sok erdélyi huszártúráról, valamint bemutatta az ünnep tiszteletére megjelent „Hősök útján, huszár emlékkönyv ” című hiánypótló könyvet, mely az egyesület harmincéves múltját mutatja be, sok fotóval színesítve, köztük a romániai túrákról készült felvételekkel…

Az ünnepi rendezvénysorozat a Hortobágy-Mátán lévő Fecskeház Erdei Iskola épületében folytatódott, ahol pohárköszöntőt mondott Rákóczi Lajos (Érköbölkút, Románia) lovas szakember, pedagógus, korábbi bukaresti parlamenti képviselő.

Az ünnepi eseményt régi huszárfelvonulásokról szóló képvetítés és nótázás zárta, melyben kiemelkedő volt az erdélyi huszárok tangóharmonikával és szaxofonnal kísért igazi magyaros nótázása…

Köszönet az egyesület minden tagjának, a sok éves szolgálatért. Külön köszönet a bandérium egykori és jelenlegi vezetőinek. Alapító: néhai Hetey Sándor György, őrnagy. Első bandériumi parancsnok, 1988-ban: Gáthy Károly. Ezt követően 2003-ig bandériumi parancsnok volt Németi Imre őrnagy. Majd az egyesületté alakulás után Szőllősi László tartalékos hadnagy, Adorján Csaba tartalékos főhadnagy, és Csontos János korábbi parlamenti képviselő voltak az egyesület elnökei. Jelenleg pedig (2018-tól), Juhász Imre az egyesület elnöke.

Tudósított: Szoboszlai Endre sajtófelelős, egyesületi alelnök, Debrecenből.

Fotó: http://facebook.com/debrecenihuszarok

A hajdú-bihari huszárok felhívása: EMLÉKEZZÜNK MEG AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRÓL

A mai hajdú-bihari huszárhagyomány-őrzők felhívással élnek a települések vezetői, és az egyházak felé, hogy emlékezzenek meg mindenhol arról, hogy éppen 100 éve ért véget a „Nagy Háború”. Az 1918. november 11-ei fegyverletételi szerződés vetett véget hivatalosan az első világégésnek. A századik évforduló idén éppen vasárnapi napra esik, ezért kérjük az egyházakat, hogy a vasárnapi Szentmisén, Istentiszteleten, mindenhol emlékezzenek meg az első világháború végéről, a hősi halált halt katonákról. A településeken található emlékművekre pedig helyezzenek el mindenhol egy szál virágot – javasolta és közzétette: vitéz Szoboszlai Endre, a 30 éve megalakult Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület alelnöke, sajtófelelőse.

KONYÁRON MEGEMLÉKEZNEK A HŐSÖKRŐL

A Hajdú-Bihar megyei Konyáron, 2018. november 11-én, vasárnap, 10 órától, a református istentiszteletet követőn – igét hirdet Erdőhátiné Fürj Anikó – a gyülekezeti házban, vetített-képes megemlékezést láthatnak az érdeklődők, Száz éve ért véget a Nagy Háború címmel. Előadó: Szoboszlai Endre. Az emlékprogram után a jelenlévők megkoszorúzzák a templomkertben lévő első világháborús emlékművet. A jelenlévőket köszönti: Vig Szilárd, Konyár község polgármestere. Közreműködnek: a Konyári Nótások csoportja, akik katonadalokat énekelnek, valamint huszárdíszőrséget áll, Bujdosó Zoltán, és Szoboszlai Endre.

(A program nyilvános, minden érdeklődőt várnak a szervezők.)

Topor István: A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred rövid története II. rész


http://nagyhaboru.blog.hu/2016/07/08/in_memoriam_bekessy_belaAz 1916 nyarán kibontakozó Bruszilov-offenzíva óriási veszteségeket eredményezett az ezred számára. Az ezred 14 tisztet és 420 legénységi állományú huszárt veszített. Ekkor halt többek között hősi halált Volhíniában Békessy Béla huszárszázados, hatszoros kard- és kétszeres tőrvívó magyar bajnok, az 1912-es stockholmi olimpia ezüstérmes kardvívója. Július 5-én a visszavonuló lengyeleket próbálta megállítani, amikor haslövést kapott. Három nappal később sebesülésébe belehalt. Ideiglenesen Soszysznon temették el.

A jelentős veszteséget szenvedő ezredet kivonták a frontról, és az időközben az antant oldalán hadbalépő románok által veszélyeztetett Erdélybe helyezték át.
Nem volt könnyű feladatuk, hiszen jelentős túlerőben lévő ellenséggel kellett szembenézniük. Szeptemberben sikerült előbb az orosz, majd a román támadást is visszaverniük. Helytállásukat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2500 fős román erővel szemben mindössze 200 huszár állt szemben, mégis megfutamították az ellenséget.
1916 ősze újabb csapást mért az ezredre. Felsőbb utasításra le kellett adniuk lovaikat. A lovatlanított huszárok ettől kezdve tulajdonképpen lövészegységekké váltak. A többi huszárezreddel szemben a debreceni huszárok szerencsésnek voltak mondhatóak, mert később visszakapták lovaikat, ez pedig jó hatással volt hangulatukra.

1917-től bukovinai szolgálatra vezényelték az ezredet. Az újabb hadsereg-átszervezési hullám itt érte őket. A vezérkar úgy vélte, hogy az állóháború kialakulása szükségtelenné teszi a lovasalakulatok fenntartását. Így a meglévő lovas egységeket a – nevük megtartása mellett – átszervezték gyalogos alakulatokká.
Ez jelentősen rombolta az ezred harci morálját, miként a gyakori parancsnokcsere is. 1917 és 18 között több parancsnok is állt az ezred élén. Közülük a legismertebb gróf Tisza István miniszterelnök, aki először 1917-ben töltötte be ezt a posztot, igaz ideiglenes jelleggel, mivel Flohr János ezredparancsnokot más beosztásba helyezték. Az ezredparancsnok távozása előtt ezredjelvényt alapított, amelyet minden tiszt és a legénység minden tagja megkapott. A tisztek feltűzhető ezredjelvénye színes zománcozott, a közhuszároké bronzszínű jelvény volt az alábbi körirattal: DEBRECZENI HONVÉD HUSZÁROK 1914 – 1918. 1917. decemberében az alábbi levelet juttatta el volt ezredének:
„Legyen ez a jelvény a dicsőségben, bajban együtt töltött dicső napok maradandó emléke azok részére, kik büszkék lesznek, hogy a debreceni 2. honvédhuszárezredben szolgáltak.
Ezen jelvény tartson bennünket össze és maradjon jelszavunk továbbra is:
Közösek emlékeink, közös a kincsünk, az ezred becsülete.”
Közben az ezredet új frontszakaszra vezényelték. 1918. május 12-én vagonírozták be őket és indították el az olasz frontra. A meglehetősen elcsigázott és lefogyott katonáknak kellett volna ellentámadásba lendülniük. Az ezred feletti irányítást június 2-án Tisza István vette át. Június 15-én hajnali 4 órakor indult meg a 2. honvéd huszárezred támadása Az esőtől magáradt Piavén azonban csak másnap tudtak átkelni. Ám az átkelést követően erős ellenséges tűzbe kerültek, így a támadás megakadt. A jobbparton az ezred egy része ötnapos elkeseredett küzdelembe kezdett. Feladatuk a Montello-hegyet támadó öt osztrák-magyar hadosztály bal szárnyának fedezése volt. A hadosztály támadása elakadt, így a kettes huszárok is passzív védekezésre kényszerültek. Elkeseredett, öldöklő küzdelem kezdődött, amely után csak június 21-én éjjel tudtak visszavonulni a huszárok az addigra már valamelyest megapadt Piavén. Június 23-án visszaállt a támadás előtti arcvonal, de az egészségtelen körülmények között, kőbe vájt odúkba elhelyezett huszárok között fertőző betegség ütötte fel fejét.
A hónap végén a harcok csitulni kezdtek. Ettől kezdve a 2. honvéd huszárezred az olaszok kisebb betörési kísérleteit próbálták elhárítani. Szeptember 11-én Tisza végső búcsút vett az ezredtől. Így az ezredet a nem sokkal később összeomló olasz frontról már Tóthvárady-Asbóth István alezredes vezette haza. November 23-án érkezett vissza az ezred Debrecenbe. A laktanyájába fegyelmezetten és rendben bevonuló kettes huszárokat azonban másnap, megkapták járandóságukat, és leszerelték őket. Ezzel a nappal megszűnt a debreceni második honvéd huszárezred.
Az ezred katonáinak hősiességét mutatja, hogy tiszti állományából négyen kapták meg a tiszti arany vitézségi érmet. 1914-ben Tóthvárady-Asbóth István százados és zsolnai Zsolnai (Plossek) Gyula százados, 1915-ben az olimpiai ezüstérmes kardvívó, Békessy Béla százados, 1917-ben pedig Tisza István ezredes. A legénységi arany vitézségi érmet harcokban tanúsított személyes bátorságáért tízen érdemelték ki. Név szerint: Besenyei János őrmester, Biró Albert közhuszár, Hajdok Szilárd törzsőrmester, Kiss B. János közhuszár, Lázár József tizedes, Maczák János őrmester, Nagy Zoltán őrmester, Szatmáry Ferenc őrmester, Szodoray István szakaszvezető és Tóth Miklós törzsőrmester.

1924. szeptember 21-én – 10 évvel a háború kitörését követően – a debreceni huszárok híres ezrede kettős ünnepélyt rendezett. Leleplezték a laktanya udvarán emelt emlékművet és felavatták az ezred egykori parancsnokának, a háború végén meggyilkolt miniszterelnöknek az emlékszobáját, a Tisza-szobát.
A jeles eseményre magas rangú vendégek látogattak a városba. Szeptember 20-án megérkezett József Ferenc királyi herceg, a Magyar Honvédség első főparancsnoka. Horthy Miklós kormányzót Horváth István altábornagy képviselte. A kormány képviseletében dr. Rakovszky István belügyminiszter jelent meg az ünnepségen. Az Országos Tisza-emlékbizottságot Hazai Samu volt honvédelmi miniszter vezetésével külön küldöttség képviselte.
Másnap, szeptember 21-én délelőtt 10 órakor a királyi herceg a város híres ötösfogatán a huszárlaktanyába hajtatott. Kíséretében ott volt dr. Hadházy Zsigmond Hajdú vármegye főispánja és dr. Magoss György Debrecen polgármestere. A Tisza-családot Tisza György gróf képviselete.
Az ünnepség a Tisza-szoba felavatásával vette kezdetét. Az ezred törzsépületében alakították ki volt bajtársai adakozásaiból az egykori miniszterelnök emlékszobáját. A szoba bútorzatának elkészítésére még a háború kitörését megelőzően megállapodást kötött Tisza Schwitzer Ferenc iparművésszel. A háború azonban közbe szólt. Most a néhai ezredparancsnok emlékére tisztelői elkészíttették a bútorokat. Az ízléses, korai román stílusú bútorzattal összhangban volt az a hatalmas, életnagyságú olajfestmény, amely Tisza Istvánt ábrázolta. A képet egy berlini festőművész készítette. Érdekessége az alkotásnak, hogy a tábori egyenruhát viselő Tiszát a bukovinai események idején, a helyszínen örökítette meg Zieglen berlini festő és tanár. Úgy vélem, hogy az 1939-ben megjelent ezredtörténet V. képtábláján ez az alkotás található. A kép hátterét az erdő adja, középpontjában pedig a távolba révedő parancsnok látható. Az alkotó azt a pillanatot örökítette meg, amikor az ezredes a tábori istentisztelet befejezését követően katonáihoz beszél.
A bajtársak és tisztelők által megtöltött szobában először Flohr János szólt az egybegyűltekhez. Az egykori ezredparancsnok rövid méltató beszédet mondott, ezt követően pedig leleplezte a festményt. Őt Tóthváradi Asbóth István követte, aki Tisza katonai és emberi nagyságáról beszélt. Hazai Samu az Országos Tisza-emlékbizottság nevében emlékezett meg Tisza Istvánról. A beszédeket követően Flohr János átadta a szobát Fömötör József laktanya-parancsnoknak. Az ünnepség első részének befejezéseként Huszár Endre tábori lelkész megáldotta a szobát.
Ezt követte az emlékoszlop leleplezése. A laktanya udvarán gyűlt össze az ünneplő tömeg. A magas rangú vendégek között az első helyen kell megemlékeznünk József Ferenc főhercegről, mellette Horthy Miklós kormányzó személyes képviselője, Horváth István altábornagy, Rakovszky Iván belügyminiszter, Ferjencsik Ottó tábornok, körletparancsnok volt jelen az ünnepségen.
A laktanya udvarán felsorakozott a helyőrség teljes állománya. A rendőrséget egy század képviselte, és fegyelmezett alakzatban ott álltak a fiú és leány cserkészek is. Vitéz Nagy Pál honvédségi főparancsnok szemlét tartott a felsorakozott katonai egységek előtt. Ezt követően a vendégek helyet foglaltak a díszsátor alatt. Az emlékoszlop leleplezési díszbeszédét Ujfalussy Gábor huszárezredes, a kettes huszárok egyik legvitézebb ezredparancsnoka tartotta. Beszéde végén ágyúdörgés kíséretében lehullott a szoborról a lepel. Elő bukkant a márványból készült obeliszk.
Az oszlopon felül egy kard, mellette a Pro patria 1914-18 felirat volt látható. A kard alatt aranybetűkkel Tisza István neve. Ez alatt a 13 hősi halált halt tiszt neve következett. Az oszlop többi oldalán az ezred 450 elesett alttisztjének és huszárjának neve volt olvasható. A szobor alján bronz kard feküdt cserfa koszorún rajta egy huszárcsákóval. Az adakozásból emelt emlékművet Debrecen város nevében Magoss György polgármester vette át megőrzésre és gondozásra. Beszéde után helyezték el az emlékezés koszorúit a megjelentek. A sort Nagy Pál honvédségi főparancsnok kezdte, utána Ferjenszki Ottó körletparancsnok a honvédelmi miniszter koszorúját helyezte el. A sort József Ferenc főherceg folytatta, aki így szólt, miután az emlékezés virágait elhelyezte: „Atyám nevében teszem le a koszorút. Ez legyen jelképe atyám szeretetének, hálájának, mely soha el nem fog múlni.” Horánszky Lajos az Országos Tisza Emlékbizottság nevében helyezett el virágokat. Debrecen város koszorúját Magoss György polgármester tette le az oszlop talapzatához. De virágokat hozott Hajdú vármegye alispánja, Pákozdy Sándor és Szatmár-, Ung-, Bereg vármegyék alispánja, Streicher Andor is. Az egykori bajtársakat a 39. gyalogezred nevében Wolff Imre tábornok, míg a 11-es honvédeket Tauber őrnagy képviselte. Koszorút helyeztek még el a Tisza-szakasz vitézei, végül Flohr János tábornok, az ezred egykori parancsnoka helyezett el koszorút a kettes honvéd huszárok nevében. A felemelő esemény díszfelvonulással fejeződött be.
Az emlékművel kapcsolatban azonban bizonytalanságok merülnek fel. Eddig úgy tudtuk, hogy a felállított obeliszk azonos a ma már Honvédtemetőben álló emlékoszloppal. Éles Bulcsú is ezt írja le tanulmányában.
Az egyszerű, műkőből készült oszlopon mindössze ennyi olvasható: Hősök 1914-1918. Ám ennek ellentmondó forrásra bukkant Csizmadia József. Ő Kaplonyi György: “Debreceni ércemberek, márványnévjegyek” című könyvére hivatkozva a következő leírást adja: „A legendáshírű 2. honvéd huszárok emlékét szerény műkőoszlop hirdeti a Széchenyi-út elején lévő huszárlaktanya udvarán. Az emlékoszlop magas, lépcsős alapzaton álló obeliszkszerű építmény. Oldalába az elesett tisztek és legénység nevét vésték. Talpazatán keresztbe tett kard csákóval. Az oszlop homlokzatán az ég felé nyúló kard két oldalán ez a felirat: Pro patria 1914-1918. Az újabb források bizonyos tekintetben ezt is átírják. Az emlékmű anyaga ugyanis nem műkő, hanem márvány.
A korabeli debreceni lapok fentebb bemutatott híradásai valamint az ezredtörténetet bemutató kötetben található fotó immár minden kétséget kizáróan igazolják, hogy a ma kettes huszárok emlékoszlopának tulajdonított alkotás nem azonos az eredetivel.
További kutatás tárgyát képezi, hogy mi történt a szeptember 21-én átadott szoborral. Mikor, kik, és hová szállították? Egyelőre rejtély, de bízunk benne, hogy a további kutatások, illetve a nagyközönség segítségével megtudjuk az igazságot.

Topor István: A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred rövid története I. rész


A kiegyezést követően I. Ferenc József 1868. december 5-én szentesítette a magyar királyi a honvédségről alkotott XLI. törvényt, az ún. véderőtörvényt. E törvénycikk rendelkezett a királyi honvédség szervezeti felépítéséről. Ennek értelmében a magyar királyi honvédséget 82 gyalogoszászlóalj és 32 lovas század alkotta. Ebből 28 volt a huszárszázad, 4 pedig horvát dzsidás alakulat.
Egy lovas századkeret létszáma ekkor még meglehetősen csekély volt. A századparancsnokon kívül, 1 hadnagy, 1 tiszthelyettes, 4 altiszt, 28 lovasított, 3 nem lovasított huszár, 2 tisztiszolga és 34-35 állandó eltartásban részesülő ló alkotta.
1874-ben sorsdöntő változások következtek be a honvédség szervezeti felépítésében. Ferenc József március 18-án kelt rendelete értelmében a honvéd lovasság kivált a gyalogdandárok kötelékéből, és négy századból álló ezredekbe tömörült. A lovasezredeket 1-től 10-ig folyószámmal jelölték. A honvédlovassági ezredszervezetre áttéréskor állították fel 2. honvéd huszárezred törzsét és 2. osztályát. A 2. lovasezredet Debrecen központtal hozták létre a jászberényi 21., a karcagi 33., a nagyváradi 17. és a debreceni 16. századokból. A 2. honvéd huszárezred törzsét és 2. osztályát 1877 októberében telepítették Nagyváradról a már meglévő debreceni megyei/törvényhatósági “Gemeinde” kaszárnyába. Az ezzel kapcsolatos iratokat sajnos kiselejtezték.
1880. május 5-én az uralkodó elrendelte a honvéd lovasezredek nevének megváltoztatását. Ezt követően az 1-9. számút “huszár-“, a 10. számút “dzsidásezred”-nek hívták. Ekkortól viselte a 2. lovasezred hivatalosan a magyar királyi 2. huszárezred elnevezést. Tíz évvel később az ezredek elnevezése annyiban változott, hogy abba az ezredtörzs állomáshelyének nevét is belefoglalták, így lett a 2. huszárezredből “magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred”.
Vélhetően 1887-88-ban készült el az ezred lovas laktanyája, amelyet Debrecen városa építtetett a Széchenyi és Nyugati utca sarkán álló területen. Egy 1882-ben készült Debrecen térkép a laktanya helyén még egy kocsmát tüntet fel. Egy másik utalás a Széchényi utca végén megépült huszárlaktanya elkészülését együtt említi a Margit fürdő, a dohánygyár és a Nagy-Cegléd utca (ma Kossuth utca) végén épült új református templommal. A dohánygyárat 1887. október 25-én adták át, a Margit Gőz- és Kádfürdő 1888-ban készült el, míg az új református templom, a veres templom építése 1886-88 között zajlott. A Debreczen-Nagyváradi Értesítő 1886. évi 1. száma a város fejlődéséről ír. Számba veszi az addig elért eredményeket és megjelöli a következő év feladatait. Ezek között az 1887-es év egyik fontos beruházásaként a lovas kaszárnya felépítését jelöli meg. Valószínű, hogy el is kezdték az építkezést, mert az 1887-es 27. szám Városunk és a katonaság című cikkében a városban állomásozó katonaság elszállásolásának gondjairól szól. Ebből kiderül, hogy a katonák egy részét, 1200 honvédet az adózó polgároknál szállásolták el a Czegléd utcai temető, a cigánysor, a Hatvan utcai temető környékén, míg egy csapatot a huszárlaktanyában helyeztek el. 1893 novemberében adta át rendeltetésének Debrecen város tanácsa a honvéd lovassági és gyalogsági laktanyát.


1. ábra A debreceni 2-es honvédek laktanyája

A Hadtörténelmi Levéltár és Irattár anyagában sem található adat az építés idejére. Ezt az információt Dr. Bonhardt Attila ezredestől, a levéltár vezetőjétől kaptam. Kérésemre megpróbáltak utána nézni az építés kezdetének, de kiderült, hogy a Főhadparancsnokság anyagában erre semmilyen utalás nem található.
1893-ban Debrecen városa 25 évre bérbe adta a huszárlaktanyát a magyar királyi honvédségnek.
1912-ben az ezred I. osztálya is Debrecenbe került.
1913 tavaszán hoztak létre, az 5. és a 11. honvéd lovashadosztályt Budapesten, illetve Debrecenben. A 11. honvéd lovashadosztályt a szegedi 22. lovasdandár a 2. és 3., továbbá a debreceni 24. lovasdandár, valamint az 5. és 9. honvéd huszárezred alkotta.
A Nagy Háború kitörését követően a 2. huszárezred katonái is megkezdték tevékenységüket.
Eredetileg a szerb fronton kellett volna harci feladatokat ellátniuk, de az augusztus 5-i orosz hadüzenet és az orosz front megnyitása megváltoztatta a terveket. A Széchenyi utcai laktanyában megkezdődött a fegyverzet ellenőrzése és karbantartása. Ennek részét képezte a kardok élesítése is.


2. ábra Kardok köszörülése a laktanyában 1914 augusztusában
Az ezred II. osztályánál, a nagyváradinál már augusztus 4-én megtörtént az eskütétel. A debreceni I. osztálynál erre csak augusztus 16-án került sor. A laktanya udvara megtelt érdeklődőkkel, akiknek lelkes éljenzése közepette tették le esküjüket a harcba indulók.

3. ábra Az ezredtörzs I. osztályának eskütétele 1914. augusztus 16-án a Széchenyi utcai huszárlaktanya udvarán
Így 1914. augusztus 20-án a 11. lovashadosztály kötelékébe tartozó ezredet bevagonírozták és mintegy húszezer ember lelkes éljenzése közepette elindították Galíciába. Az állomáson a híres cigányprímás, Magyari Imre és bandájának zenéje kísérte a huszárokat. Azonban nem a teljes ezred kelt útra ezen a napon, hanem csak az ezredtörzs és a debreceni I. osztály 1. százada valamint Nagyváradról a II. osztály 4. százada. Augusztus 22-én délután két órára érkezek meg Lembergbe. Az ezred többi részei 22-én, 23-án és végül 24-én érkeztek meg ugyanide. Így 24-én délutánra végre együtt volt az egész ezred. A 11. honvéd lovashadosztály Lemberg mellett Kamionka-Strumilowanál esett át a tűzkeresztségen, ahol kozákokat futamított meg. A kettes huszárok – a többi hadosztály huszárezredeihez hasonlóan – felderítői feladatokat láttak el. Ezen túl a felderített ellenséges egységek megsemmisítését is el kellett végezniük.
A háború első hónapjaiban a többszörös túlerőben lévő oroszokkal szemben hősiesen küzdő alakulat szörnyű veszteségeket szenvedett. Az ezred legvitézebb haditettét 1914. szeptember 8-án hajtotta végre Ujfalussy Gábor ezredparancsnok vezényletével. A Mackensen hadsereg kötelékében harcoló ezredet Volhíniában vetették be. A Linsingen hadseregcsoport jobb szárnyát kellett biztosítaniuk. Velük szemben a 338. orosz gyalogezred és több lovashadosztály, köztük egy dragonyos hadosztály állt. Gyilkos ütközet kezdődött. A huszárok lovaikról leszállva közelharcba bocsátkoztak. A sereg jobbszárnyát bekerítés fenyegette, amikor a kettes huszárok az ellenség hátába kerülve öldöklő küzdelemben megfutamították az ellenséget. Ez az ütközet volt a legdicsőbb, de egyben legvéresebb is az egység történetében. Novemberre az ezred hat századából mindössze négy maradt. Ennek ellenére bátorságukkal és vitézségükkel jelentősen hozzájárultak az első és második lembergi csaták, a decemberi limanowai és 1915 tavaszán a gorlicei áttörés sikeréhez.
Az ezred katonái azonban legnagyszerűbb haditettüknek az 1915. augusztus 20. és 22-e között lezajlott chworostowi és komarow-novoszielki előretörést tartották. Ennek a győzelemnek az időpontját választották később ezrednapul. Zupka Győző huszárszázados 1917-ben így indokolta a döntést: „Ezeknek a napoknak az emléke számunkra dicső és örökké felejthetetlen. Ezeken a napokon derék huszárjainkkal, tisztjeinkkel együtt páratlan magyar harci erények birtokában példát adtunk arra, hogy mi maroknyi magyarok miképpen teljesítettük kötelességünket, a magyarok Istenében és a magyar elhivatottságba vetett tántoríthatatlan bizalommal és hittel, soha nem csüggedő kitartással.”

A köröstárkányi református templomban, és az áldozatok emlékfalánál tisztelegtünk KÖRÖSTÁRKÁNY TRAGIKUS NAPJA, 1919. április 19.

A romániai Bihar megye szép vidékén található Köröstárkány (mai román neve: Tărcaia). A településen 2015. április 19-én, vasárnap, emlékeztek meg hivatalosan arról a 96 évvel ezelőtti borzalmas napról, amikor közel száz magyar embert mészároltak le románok, éppen Húsvét szombatján.

Az 1919. április 19-ei tragikus eseményre a helyi református templomban, és a közelében, 1999-ben emelt, nevekkel telerakott, falnál emlékeztek, 2015. április 19-én, vasárnap. Az eseményre díszőrségállásra kérték fel a hajdú-bihari huszárbandériumunk gyalogos díszegységét.

Köröstárkány csodálatos környezetben fekvő bihari település, Belényes közelében. A falu azonban arról is ismert, hogy feldühödött, katonaruhába bújt román civilek, 1919 áprilisának húsvét szombatján, rettenetes mészárlást rendeztek a faluban, valamint a közeli Kisnyégerfalván.

Köröstárkány település lakóit ünnepi készülődés közepette rohanták le, és 91 ártatlan civilt lőttek le, köztük 80 éves nénit, és 17 éves fiatal legényt is. Voltak olyan asszonyok, akik éppen kenyérsütés ügyében serénykedtek, kezükön ott volt a liszt, amikor kiterelték őket a vesztőhelyükre. Volt, akit belelőttek a gödörbe, de az isteni gondviselésnek hála, nem találták el, ő halottnak tetette magát, majd éjjel kimászott a tömegsírból, és a közeli szőlőskertekben bujkált pár napot. Így tudott megmenekülni, fia ismert jogász doktor lett, unokája pedig szülész főorvos – ő lelki jó barátom, személyesen ismerem, jó negyven éve már…

Az áldozatok egyetlen „bűne”, legyilkolásuknak oka az volt, hogy magyar emberek voltak… A korabeli terrorista cselekményt még ma sem súlyának megfelelően kezeli a történetírás, ezért is volt jelen a Duna TV is, hogy hírt adjon erről a rettenetes eseményről.

A tragikus napon lezajlott rablás és vérengzés megmutatta a korabeli lappangó, robbanás közeli nemzetiségi feszültségeit is! Egyben közelget az akkori kis-Románia nagy eseménye, és éppen ezért is került sor a támadásra: bekebelezni, teljesen megszállni a Magyar Királyság felségterületének erdélyi, sőt bihari részét is. A Székely Hadosztály próbálta védeni (miután a vörös katonák gyáván elszeleltek a környékről) a saját hazájának ezen részét – magára maradva, így sikertelenül. Ilyen történelmi pillanatban törtek be a településre a román civilek, katona ruhába bujt emberek, valamint félkatonai szervezetek, és hajtották végre a borzalmas mészárlást.

A tragédia mély nemzetiségi feszültségekre utal, de ennek ellenére, meg kell említeni az emberi segítségadás szép példáját is! Mégpedig azt, hogy a sok elmenekült magyar egy részét a szomszédos Várasfenesromán lakossága bújtatta el, így tudott sok magyar megmenekülni… És ez az, ami még egy ilyen tragédia esetében is figyelemre méltó: élhetnek békésen is egymás mellett különböző nemzetek… Az etnikai alapú népirtás kicsiben és nagyban is elítélendő, mindenhol a világban, elfogadhatatlan és semmire sem jelent megoldást. A népek békés egymás mellett élésének nincs alternatívája. Nekünk, ma élő embereknek, ennek érdekében kell tevékenykednünk! Megbékélni kötelességünk, de elfeledni nem szabad az ilyen eseményeket, ezért emlékezni kell erre is, hogy tanulságul szolgálhasson mindörökre az, hogy ilyen, vagy hasonló tragédia soha többé ne ismétlődjön meg!

A 96 éve történt szörnyű tragédia emlékére a helyi református templomban Csűry István királyhágómelléki református püspök tartott istentiszteletet. Majd ezt követően a rendezvényen kulturális műsorral is emlékeztek az áldozatokra, majd a templom közelben lévő, 1999-ben emelt, emlékfalnál (az elhunytak neve és életkora látható kis táblákon, továbbá az első és a második világháborúban elesettek neve is olvasható) tisztelegtek, emlékbeszédeket tartottak, verseket szavaltak, énekeltek és koszorúztak a rokonok, közreműködők, diákok, és ismerősök, meghívott személyiségek, politikusok és a társadalmi szervezetek küldöttei. Az eseményen többek között Csulák Péter, Magyarország kolozsvári konzulja is részt vett, és beszédet is tartott.

A debreceni huszárok mindkét helyszínen díszőrséget álltak, igen nagy elismerést szerezve…

Bízva a nemzetek jövőbeni békés együttélésében, kegyelettel emlékezett:

Szoboszlai Endre, csillagász-ismeretterjesztő, újságíró, huszárhagyomány-őrző.

(Fotón: Debreceni huszárhagyomány-őrzők az emlékfalnál.)

+ Rencz Csaba újságíró barátunk részletesebb cikkét (fotót is tőle kaptuk) itt olvashatjátok el a köröstárkányi megemlékezésről:
http://www.erdon.ro/korostarkany-az-orokseg-kotelez/2813962


Ajánlom még a http://www.erdely-szep.hu honlapot, és ezen belül a várasfenesi/köröstárkányi részt:

http://www.erdely-szep.hu/Varasfenes/index.html

ELINDULT A FACEBOOK OLDALUNK!


Nemrég elindítottuk az egyesületünk facebook oldalát, ahol érdekes cikkekkel és fényképekkel tudunk szolgálni a huszár hagyományok kedvelőinek. A minden nap frissülő anyagok között korábbi szerepléseink fényképei, illetve a Felszereléseink albumunkban a tagjaink által gyűjtött eredeti régiségek (kardok, nyergek, érmek, tárgyak) találhatók. 
A debreceni huszárok oldala ezen a linken érhető el!

Üdvözlettel,
Szoboszlai Soma

KOPJAFÁT AVATTUNK SZILÁGYSOMLYÓN


2015. március 15-én nehéz napunk, mivel a délelőtti debreceni huszárszereplés (lóval és gyalogos díszőrséggel is) után „lóhalálában” mentünk tovább a romániai Szilágy megyébe, Szilágysomlyóra…

A délelőtti helyi szereplésen nyolc lovasunk és négy gyalogosunk közreműködött a Debrecenben tartott állami, önkormányzati ünnepen.

Koraeste viszont már a romániai Szilágy megyébé értünk, ahol Bem József honvédtábornok emlékére egy kopjafát avattunk. A kopjafa Máramaros megyéből származik, a debreceni huszárcsapat, illetve az egyik tagunk, az egyébként koltói illetőségű Ladányi Sándor huszárhagyomány-őrző adományozta azt a településnek!

A kopjafát a református templom kertjében helyezték el a helyi szervezők. A templomkertben kis ünnepség keretében történt az avatás, áldás, ahol a hajdú-bihari és a romániai Bihar megyei (Diószegről) huszárok álltak díszőrséget, közreműködtek a helyi református és katolikus egyház vezetői, a település alpolgármestere, a vitézi rendi tagok, és a helyi leventék is. Az apropót az adta, hogy 1848 decemberében, Bem József honvéd tábornok, Szilágysomlyón vette át az erdélyi csapatok főparancsnokságát. Az avatás után a helyi mezőgazdasági szakiskola termében több száz résztvevő tekintette meg az emlékműsort, ahol Csontos János, a huszárcsapat vezetője is köszöntötte a jelenlévők. Csapatzászlónkkal egységünk gyalogosai díszőrséget álltak a műsor altt.

A műsort követően szálláshelyünkre mentünk, a szép Kastély Szállóba (Castle Inn, Simleu Silvaniei, str. Partizanilor 43., lásd http://castle.ro/ , és ezt is: http://www.utazzerdelybe.hu/castle-inn-szilagysomlyo.html )

ahol hangulatos vacsora következett (külön köszönet érte a Református Egyháznak, és a szálló tulajdonosának!), illetve emléklapokat adott át Csontos János elnökünk. A vacsora után – helyi zenészek közreműködésével – nótázás zárta a nehéz napot. Köszönet mindenkinek, aki adományával és személyes jelenlétével is hozzájárult az emlékhely létrejöttéhez!

(Pár fotó a Galéria című részen látható!)

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKEI ÜNNEPSÉG LESZ SZILÁGYSOMLYÓN

2015. március 15-én a romániai Szilágy megyébe látogat huszáregyesületünk küldöttsége (előtte várhatóan a debreceni államai és városi ünnepségen is szerepelünk), ahol közreműködni fogunk a Szilágysomlyón megrendezésre kerülő ünnepségen (Simleu Silvaniei, lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1gysomly%C3%B3 ).

A helyi szervezők a tervek szerint BEM JÓZSEF honvédtábornoknak állítanak emléket, mégpedig Ladányi Sándor barátunk (Koltón élő huszárbajtársunk) jóvoltából. A kopjafaállításra azért kerül sor, mert 1848 decemberében, BEM JÓZSEF tábornok, Szilágysomlyón vette át az erdélyi csapatok főparancsnokságát.

Szilágysomlyón, a helyi Művelődési Házban, 17,30 órakor (HU = 16,30) kezdődik majd az ünnepség, ahol a debreceni huszárok gyalogos díszőrséget adnak. Ez után (kb. egy óra elteltével) fáklyás felvonulás indul majd a közeli Református Templomkertbe, ahol a kopjafa felavatása zajlik majd – rövid beszédek elhangzása után. Körülbelül 19 óra (HU 18 óra) körül zárul majd a program, és ez után a helyi Kastély Szállóban lesz egy zenés mulatság, baráti találkozó. (Lásd: Kastély Szálló – Castle Inn, Simleu Silvaniei, str. Partizanilor 43., http://www.utazzerdelybe.hu/castle-inn-szilagysomlyo.html )

2015. 02.14., Románia, Bihar megye, Margitta (Marghita):

Farsang tiszteletére a margittai Horváth János Társaság szervezésében, a monospetriben lévő kultúrházban, egy ünnepi esti műsort rendeztek 2015-ben is, mint már sok éve mindig. A határ menti kapcsolatok jegyében, évek óta, pár fővel ellátogattunk a rendezvényre. 2015-ben egyesületünkből Adorján Csabáné, Adorján Csaba, dr. Papp Gyula, Sarudi Sándor, és Szoboszlai Endre volt jelen, valamint még 3 fő egyesületen kívüli ismerőseink, Álmosdról.

2015.01.31., Debrecen, egyesületi közgyűlés, és az „Év huszárja” elismerés átadása:

A Hajdú-Bihar megyei Lovas- és Huszárhagyomány-őrzős Sport és Kulturális Egyesület január 31-én tartotta meg az elmúlt évet lezáró közgyűlését.

Egyesületünk közgyűlése a debreceni Csokonai étteremben (Kossuth u. 21.) zajlott le. A programon elsőként került átadásra a Csontos János elnökünk alapította „Év huszárja” kitüntető elismerés (emlékplakett és ajándékkosár), melyet közel három évtizedes lovas, huszár és nemzeti hagyományápoló munkája elismeréseként a 2014. évről Juhász Imre kapott.

(A programon megjelent Ratalics László, a Hajdú-bihari Napló főszerkesztő-helyettese is, aki beszámolt a Napló és a huszárbandérium kezdeményezte katonai emlékképek gyűjtésének jelenlegi helyzetéről. (A Hajdú-bihari Naplóban az érdeklődők már többször is olvashatták, hogy az első világháborús emlékképeket várja a szerkesztőség, hogy azokból leközlésre kerülhessenek korabeli fényképek, illetve később egy kiállításon bárki megtekinthesse a száz év óta féltve megőrzött családi relikviákat. A kezdeményezést egyesületünk elnöke, Csontos János indította el.)